Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wings Black Section 2 Love

Skapad 2016-01-08 15:03 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Grundskola 7 – 9 Engelska
Kapitlet vi kommer att jobba med kretsar kring kärlek och det återfinns i 9:ans lärobok Wings Black. Vi kommer att läsa och lära oss om kärlek i olika avseenden och ämnen som att bli kär, olika kärleksberättelser och om att gifta sig kommer att tas upp och behandlas på olika sätt.

Vi kommer också att se en kärleksfilm.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika
sammanhang

Konkretisering av mål

Du kommer att få lära dig:
* nyttiga ord som hör till arbetsområdet.
* om kärleksdramer som sänds på TV.
* om kärleksdramer i böcker.
* om att läsa och skriva kärleksdikter.

Arbetssätt

Vi kommer att läsa texter under arbetes gång. Dessa texter kommer att behandlas på en rad olika sätt. Vi kommer att läsa självständig, men också läsa och diskutera både i grupp och i helklass. En av texterna kommer att redovisas genom inlämning av en skriftlig sammanfattning av texten.
Vi kommer att jobba med diverse övningar som är kopplade till de olika texterna.
Vi kommer även att se en film, på vilken vi gör en personbeskrivning samt en sammanfattning av handligen.

Bedömning

Jag kommer att bedöma:
din muntliga förmåga i och med de diskussioner vi har både i helklass men också i smågrupper.
din skriftliga förmåga i och med att du kommer att få skriva sammanfattningar av en av de skönlitterära texter du läser och av den film vi ser.
din förmåga att förstå talad engelska i och med de övningar vi arbetar med i klassrummet. 
din förmåga att förstå engelska i och med de övningar som hör samman med texterna vi läser.

Uppgifter

  • Love, section 2 Task W 35

  • Love, section 2 Task W 36

  • w. 37

  • w.38

  • Titanic

Matriser

En
Faluns mall för Pedagogiska Planeringar

Wings Black Section 2 Love

Ännu ej nått kunskapskravet.
E
C
A
Hörförståelse
.
Du kan förstå det mesta av innehållet i engelska som talas lagom fort. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs
Du kan förstå det mesta av innehållet i engelska som talas lagom fort. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs.
Du kan förstå både helhet och detaljer i engelska som talas lagom fort.
Hörförståelse
Du kan beskriva, diskutera och kommentera på ett enkelt sätt innehåll och detaljer i talad engelska. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva, diskutera och kommentera på ett utvecklat sätt innehåll och detaljer i talad engelska. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva, diskutera och kommentera på ett välutvecklat sätt innehåll och detaljer i talad engelska. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
Läsförståelse
Du kan förstå det mesta av innehållet i olika typer av texter. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Du kan förstå det mesta av innehållet i olika typer av texter. Du förstår viktiga detaljer i texterna.
Du kan förstå både helhet och detaljer i olika typer av texter.
Läsförståelse
Du kan beskriva, diskutera och kommentera på ett enkelt sätt innehåll och detaljer i texter. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva, diskutera och kommentera på ett utvecklat sätt innehåll och detaljer i texter. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva, diskutera och kommentera på ett välutvecklat sätt innehåll och detaljer i texter. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
Skriva
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter. Du anpassar dina texter på ett bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter. Du anpassar dina texter på ett mycket bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Skriva till andra
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver till andra i olika situationer. Du anpassar dig på ett ganska bra sätt till de som läser, till budskapet och till situationen.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver till andra i olika situationer. Du anpassar dig på ett bra sätt till de som läser, till budskapet och till situationen.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver till andra i olika situationer. Du anpassar dig på ett mycket bra sätt till de som läser, till budskapet och till situationen.
Tala
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar. Du anpassar din redovisning på ett bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar. Du anpassar din redovisning på ett mycket bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Samtala
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra i olika situationer. Du anpassar dig på ett ganska bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra i olika situationer. Du anpassar dig på ett bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra i olika situationer. Du anpassar dig på ett mycket bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Engelsktalande länder
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett utvecklat sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett välutvecklat sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: