Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen v 2-7.

Skapad 2016-01-08 15:07 i Aspenskolan Tierp
Vi kommer arbeta med Jesus och kristendomen. Likheter och skillnader på de olika grenarna av kristendomen samt hur kristendomen ser ut och förändrats i Sverige.
Grundskola 8 Religionskunskap
...

Innehåll

Förmågor från ämnets syfte i läroplanen som ingår och ska utvecklas inom arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Centralt innehåll som ingår i arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Huvuddragen i världsreligionernas historia.
 • Re  7-9
  Religion och samhälle Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.

Bedömning (konkretisering av kunskapskrav)

Kopplingar till läroplan

 • Re  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
 • Re  E 9
  Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
 • Re  E 9
  Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: