Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Sveriges landskapstyper

Skapad 2016-01-08 15:25 i Heby skola F-6 Heby
Vi jobbar med Sveriges naturlandskap och kulturlandskap. Var bor människor? Varför bor de där? Vilka naturresurser finns?
Grundskola 4 – 6 Geografi
...

Innehåll

1. Övergripande mål:

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

2. Kursplanemål:

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

3. Konkretiserade mål:

 

 

4. Bedömning:

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ge  E 6
  I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
 • Ge  E 6
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ge  E 6
  Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
 • Ge  E 6
  Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
 • Ge  E 6
  Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

5. Undervisning:

 - genomgångar, diskussioner i helgrupp och i mindre grupper

- arbete med frågor utifrån olika texter.

- filmer/program om Sveriges olika landskap, olika landskapstyper

- arbete med en beskrivande text om en landskapstyp. 

- Karta av papier mache över Skandinavien. Teckning/målning av olika landskapstyper

- arbete med olika ord och begrepp

 

 

6. Tillämpningsuppgift:

Grupparbete där du ska jämföra två olika landskapstyper i Sverige. Du ska använda dig av allt du lärt dig. Ni gör en gemensam plansch över två olika landskap. När ni berättar om era landskapstyper ska ni beskriva, resonera och reflektera. Ni ska också använda er av geografiska ord och begrepp.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: