Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VÄRMELÄRA

Skapad 2016-01-08 15:26 i Kollaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Värmelära för åk 7.
Grundskola 7 Fysik

Varför fryser vi när det är kallt? Hur håller isbjörnen värmen? Varför är metall som värmts upp mycket varmare att hålla i än upphettad plast? Vad betyder symbolerna på väderkartan? Det skall du kunna svara på när vi arbetat klart med värmeläran.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetet enligt vår läroplan.

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

Läroplanen säger att....

Kopplingar till läroplan

 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.

Undervisning

Vi kommer att läsa i boken och arbeta  med testa dig själv. Ni skall i smågrupper göra en väderkarta och förklara den.

Examinationen blir i form av ett skriftligt prov för 7A och 7C: torsdag 3 mars och 7B: fredag 4 mars.

Du skall:

 • kunna redogöra för hur värme transporteras genom en ledning eller strömning i en viss situation
 • kunna redogöra för hur en ytas utseende påverkar dess möjlighet att absorbera strålning
 • känna till begreppen: densitet, avdunstning, kokning, kokpunkt, kondensation, destillering, smältning, stelning, och fryspunkt och vad de innebär
 • kunna ge exempel på följderna av att fasta ämnen utvidgar sig i värme
 • veta att olika ämnen har olika bra förmåga att leda värme
 • kunna ge exempel på bra, respektive dåliga värmeledare och isolatorer
 • veta att värme är energi
 • känna till hur en väderkarta kan se ut och begreppet meteorologi
 • veta hur nederbörd bildas i moln
 • kunna beskriva grunderna till växthuseffekten

                                        

 

För högre betyg skall du:

* med hjälp av vetskapen att olika ämnen har olika värmeledningsförmåga kunna förklara varför ämnen kan kännas olika varma, trots att de hade samma temperatur från början

 • kunna redogöra för de viktigaste fysikaliska aspekterna på växthuseffekten
 • med hjälp av den så kallade partikelmodellen kunna förklara hur utvidgning på grund av värme sker i vätskor och fasta ämnen, och även kunna förklara begreppen fast, flytande och gasform
 • kunna med hjälp av begreppen densitet och värmeutvidgning för vatten/is förklara varför sjöar sällan bottenfryser
 • kunna redogöra för några experiment som tillsammans visar hur växthuseffekten uppkommer
 • kunna redogöra för hur olika val av teknik leder till olika påverkan på växthuseffekten
 • kunna förklara fenomenet värmeledning med hjälp av partikelmodellen
 • kunna dra egna slutsatser

Bedömning

Kopplingar till läroplan

 • Fy  E 9
  Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
 • Fy  E 9
  Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Fy  E 9
  I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Fy  E 9
  Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
 • Fy  E 9
  Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
 • Fy  E 9
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Fy  E 9
  Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
 • Fy  C 9
  Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
 • Fy  C 9
  Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Fy  C 9
  I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Fy  C 9
  Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
 • Fy  C 9
  Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
 • Fy  C 9
  Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Fy  C 9
  Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
 • Fy  A 9
  Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
 • Fy  A 9
  Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Fy  A 9
  I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
 • Fy  A 9
  Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
 • Fy  A 9
  Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
 • Fy  A 9
  Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Fy  A 9
  Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: