Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser vt 2016

Skapad 2016-01-08 15:30 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Kemi
Runt omkring oss finns ämnen som har olika egenskaper. Deras egenskaper avgör hur de reagerar i olika sammanhang. En viktig egenskap är hur surt eller basiskt ett ämne är.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet är att träna på att laborera och att planera och dokumentera laborationer.

Ni ska också lära er om hur man kan mäta pH, vad pH är och vad det har för betydelse

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Bedömning

Bedömning kommer ske löpande under laborationerna samt de laborationsrapporter som du lämnar in. Även dina kunskaper som du visar muntligt till mig med hjälp av din keynotepresentation.

Kopplingar till läroplan

 • Ke  E 9
  Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Ke  E 9
  I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Ke  E 9
  Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
 • Ke  E 9
  Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
 • Ke  E 9
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Ke  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
 • Ke  E 9
  Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.

Arbetssätt

Laborationer: Jag ger er en laborationsinstruktion som ni genomför och skriver en rapport på. Sedan skriver ni en egen instruktion till en liknande laboration. Den skall visas upp för mig innan ni får genomföra den. Även denna skall ni skriva en rapport på.

Teori: Jag har genomgångar med hjälp av en keynote. Sedan får ni keynoten och fixar i den så att ni kan presentera den själva för mig, enskilt. I presentationen skall det finnas bilder och "stolpar" som stöd för presentationen. Det skall inte vara massor av text i bilderna.

Kopplingar till läroplan

 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.

Begrepp

atom

syra

bas

joner

indikator

pH

neutralisation

buffert

Uppgifter

 • Laborationsplanering

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: