Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelsktalande länder

Skapad 2016-01-08 15:46 i Stadsskogenskolan Alingsås
Ett arbete där eleverna lär om engelsktalande områden/länder i världen och där de får arbeta med att uttrycka sig i tal och skrift.
Grundskola 5 Engelska Geografi
...

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Eleverna ska utveckla sin förmåga att:

 • uttrycka sig i tal och skrift

 • planera och genomföra en muntlig redovisning för klassen

 • uttrycka egna åsikter och tankar på engelska

 • reflektera över t.ex. levnadssätt, jämföra informationen med egna erfarenheter

 • kritiskt granska informationskällor

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att:

 • få läsa texter och se på filmer om engelsktalande länder.
 • få ta reda på fakta om ett av länderna och tillsammans med din grupp redovisa för klassen på valfritt sätt, t.ex. Key Note. 
 • få delta i ett rollspel med engelska repliker. 
 • få titta på redovisningar om olika engelsktalande länder.

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Ge  4-6
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Vad som kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

• välja och använda texter och talat språk från olika medier/källor för att skriva, berätta och samtala om det land du arbetar med.

• formulera dig och kommunicera i tal och skrift.

• förtydliga dina texter och muntliga framställningar genom att bearbeta och förbättra dem.

• använda olika strategier för att lättare kunna göra dig förstådd i samtal och olika former av redogörelser.

• fundera över och uttrycka dina tankar om likheter och skillnader (jämföra) mellan vårt samhälle/land och det land du arbetar med. 

Kopplingar till läroplan

 • En  A 6
  Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • En  A 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 • En  A 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 • En  A 6
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
 • En  A 6
  Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Hur du får visa vad du kan:

 • Genom muntlig redovisning av fakta
 • Genom deltagande i rollspel
 • Läxförhör (English words)
 • I det fortlöpande arbetet med att läsa texter och söka information på olika sätt
 • Genom samtal med mig och med andra elever

Matriser

En Ge
Matris området Engelsktalande länder

På väg mot E
E
C
A
Lyssna
Du förstår vissa ord och uttryck på engelska.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo där ämnet är välbekant.
Du förstår det mesta av enkel talad engelska där tempot är lugnt och ämnet är välbekant.
Du förstår väl och uppfattar detaljer av enkel talad engelska där tempot är lugnt och ämnet är välbekant.
Läsa
Med stöd läser och förstår du delar i olika enkla texter.
Du förstår det viktigaste i enkla texter om bekanta ämnen.
Du förstår till stor del och uppfattar detaljer i enkla texter om bekanta ämnen.
Du förstår helheten och uppfattar viktiga detaljer i enkla texter om bekanta ämnen.
Strategier
Du försöker välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning, men behöver ytterligare träning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du välja och använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
Tala
Du försöker kommunicera på engelska.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och ganska sammanhängande.
Du formulerar dig relativt tydligt och i stort sett sammanhängande.
Skriva
Du kan skriva ord och fraser.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och ganska sammanhängande.
Du formulerar dig relativt tydligt och i stort sett sammanhängande.
Realia
Du läser om olika engelsktalande länder.
Du kommenterar i enkel form några olika företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och gör jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i enkel form några olika företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och gör jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar översiktligt några olika företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och gör jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: