Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klass- och elevråd år 2

Skapad 2016-01-08 19:30 i Pettersbergsskolan Västerås Stad
Klassråd år 1
Grundskola 2 SO (år 1-3)

Klassrådet är din chans att säga vad du tycker. Ta den!

Innehåll

Innehåll

 • Vi ska diskutera och bestämma regler.
 • Vi ska ha klassråd.
 • Alla elever ska få hålla i klassrådet tillsammans med kamrat.
 • Vi ska träna på att lämna egna förslag och argumentera 
 • Vi ska skicka vidare förslagen till skolans elevråd

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

Hur ska jag arbeta?

 • Vi tar upp aktuella frågor.
 • Vi diskuterar och bestämmer regler
 • Vi förmedlar våra tankar till rektorn
 • Vi lämnar egna förslag till ändringar och idéer.
 • Vi tränar demokratiska beslutsprocesser, tex slutna omröstningar.
 • Vi tränar mötesordning.
 • Vi övar på att representera varandra

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

Vad ska jag kunna?

 

Jag ska kunna:

 • kunna ta ställning, tex genom att rösta vid en omröstning
 • vara deltagande i utformning av klassens regler
 • känna till klassens och skolans regler
 • veta hur våra klassråd går till
 • leda ett möte

 Detta visar jag genom att:

 • berätta om några regler som finns
 • förklara varför det kan behövas regler
 • berätta på ett enkelt sätt hur ett klassråd går till
 • hålla i klassrådet med en kamrat

 Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • SO   3
  Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: