Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska7abc: "Språk i språket", dialekter

Skapad 2016-01-09 11:52 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Svenska språkets särdrag: dialekter
Grundskola 7 Svenska
Du kommer att...

lära dig vad dialekt är

lära dig vilka dialekter vi har i Sverige samt vad som är typiskt för några dialekter

lära dig att vi kommunicerar olika beroende på vem vi pratar med

diskutera dialekter

diskutera för- och nackdelar med dialekter

läsa olika typer av texter som handlar om dialekter

lära dig ämnesrelaterade ord som har med dialekter att göra

Innehåll

Grovplanering

 

 Arbetssätt:

 • lyssna på mina ”interaktiva” miniföreläsningar och föra  anteckningar 
 • titta på TV-program/YouTube-klipp om dialekter
 • lyssna på låtar med artister som sjunger  dialektalt
 • diskutera i par/smågrupper
 • läsa faktatexter 
 • göra övningar för att lära dig/förstå ämnesrelaterade ord
 • göra en intervju
 • skriva läslogg där du antecknar stödord/ämnesrelaterade ord, skriver ner funderingar/tankar samt kommer på frågeställningar till insändaren/debattartikeln och språkprogrammet (t ex Är det fint med dialekter eller bör man träna bort dem? Tycker du att det finns dialekter som har högre status än andra, alltså betraktas som finare? Uppfattas man olika beroende på vilken dialekt man talar? Hur är framtiden för dialekterna? Kommer de att leva kvar eller är de dömda till undergång?)
 • göra en liten faktafilm om dialekter, i t ex EduCreation eller iMovie (Vad är en dialekt? Vad är det för skillnad mellan dialekt och språk? Hur har dialekter växt fram?, Vad är typiskt för t ex skånskan?)(individuellt) eller skriva en faktatext
 • skriva en insändare eller en debattartikel (individuellt): https://www.youtube.com/watch?v=tinT4RgIqGs+ ”Portal” (skrivnyckel)
 • sammanställa dina anteckningar i ett språkprogram/inför en gruppdiskussion "live" (par/smågrupper)
 • möjlighet till formativ bedömning under arbetets gång

Bedömning

 

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att…

 • använda ämnesrelaterat språk i en faktafilm eller i en faktatext, i en insändare eller i en debattartikel samt i ett språkprogram/"live"
 • diskutera dialekter i t ex ett språkprogram eller "live"
 • söka och sammanställa information
 • citera
 • ange källor samt värdera trovärdigheten

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser

Sv
Dialekter

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Ny aspekt
Sammanställningen (=faktafilmen, texten samt språkprogrammet) innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningen (=faktafilmen, texten samt språkprogrammet) innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningen (=faktafilmen, texten samt språkprogrammet) innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Ny aspekt
Du skriver texten med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du skriver texten med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du skriver texten med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Ny aspekt
 • Sv  A 9
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­ trädande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: