Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO- Kemi: Blandningar, lösningar & syror och baser.

Skapad 2016-01-09 14:23 i Västerhaninge Montessori Grundskolor
Syftet med undervisningen om blandningar,lösningar, syror och baser är att du ska få möjlighet att förstå de kemiska orsakerna till företeelser i vardagen.
Grundskola 4 – 5 Kemi
...

Innehåll

Dessa punkter kommer ur läroplanen kommer undervisningen handla om:

 

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Detta ska du lära dig:

 • Hur man skiljer ämnen åt.
 • Förstå skillnaden mellan en lösning och en blandning.
 • Känna till olika sätt att separera lösningar och blandningar.
 • Många ämnen löser sig i vatten.
 • Vad är surt och basiskt.
 • Hur kan man mäta surt och basiskt.  
 • Vad är pH-skala.
 • Hur ett ämne kan bli mindre surt.
 • Farliga ämnen som finns hemma.
 • Att naturen blir surare
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället

Så här kommer vi att arbeta:

 • Muntliga genomgångar.
 • Titta på film.
 • Läsa texter, svara på frågor.
 • Gemensamma genomgångar.
 • Göra experiment/ laborationer och skriva enklare laborationsrapporter

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

 

Använda information: Hur du använder nya ord och begrepp

Kemiska sammanhang: Dina kunskaper inom arbetsområdet. Hur du visar det genom att beskriva dessa och hur du använder kemins begrepp. 

Samtala och diskutera: Hur du deltar i diskussioner och samtal och ställer enkla frågor som handlar om det aktuella ämnesområdet.

 

 

 

 

Matriser

Ke
Blandningar, lösningar & syror och baser.

På väg
Godtagbara
Mer än
Blandningar och lösningar
Dela in ämnen i blandningar och lösningar.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskrav
Jag kan ge något exempel på blandningar och lösningar.
Jag kan ge några/flera exempel på blandningar och lösningar.
Dela upp lösningar
Metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskrav
Jag kan ge något exempel på enklare separationsmetoder.
Jag kan ge några/flera exempel på separationsmetoder.
Lösningsmedel
Vad menas med att lika löser lika?
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskrav
Jag kan ge något exempel på hur ämnen löser sig i varandra
Jag kan ge några/flera exempel på hur ämnen löser sig i varandra
Surt och basiskt
Dela in ämnen efter deras egenskaper surt eller basiskt.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskrav
Jag kan ge något exempel på sura och basiska ämnen.
Jag kan ge några/flera exempel på sura och basiska ämnen.
PH-värde
Skala för syror och baser
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskrav
Jag kan ge något exempel på pH-värden för sura, basiska och neutrala ämnen.
Jag kan ge några/flera exempel på ämnen efter pH-värden för sura, basiska och neutrala ämnen.
Miljö
Hur ämnens egenskaper påverkar vår natur.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskrav
Jag kan ge exempel på hur ämnens egenskaper påverkar vår natur, som tex försurning.
Jag kan ge några/flera exempel på hur ämnens egenskaper påverkar vår natur.
Kemikalier: hälsa och miljö
Kemikalier i hemmet, hur de används och påverkar hälsan och miljön
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskrav
Jag kan ge exempel på och beskriva någon varningssymbol på förpackningar.
Jag kan ge exempel på och beskriva några/flera varnings-symboler på förpackningar.
Kemikalier i hemmet
Hur kemikalier i hemmet är märkta och ska hanteras
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskrav
Jag kan ge exempel på några kemikalier i hemmet är märkta och hur de ska hanteras.
Jag kan ge exempel på flera kemikalier i hemmet är märkta och hur de ska hanteras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: