Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammatik och stavningsregler åk 4

Skapad 2016-01-09 14:31 i Stadsskogenskolan Alingsås
Vi kommer att arbeta med substantiv, verb, adjektiv. Vi kommer även arbeta med de vanligaste ljudstridiga orden, de orden som inte stavas som de låter, som j-ljudet, å och ä-ljudet, sj- och tj-ljuden som exempel.
Grundskola 4 Svenska
Eleverna ska få arbeta med svensk grammatik, ordkunskap och rättstavning. Syftet med detta är att eleverna ska få en större förståelse för det svenska språkets uppbyggnad och utifrån denna kunskap utveckla sin förmåga att använda sig av språket.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Eleverna kommer att arbeta med ett antal områden kopplade till det svenska språket. De ska få möjlighet att utveckla det svenska språket både muntligt och skriftligt genom både grammatik, ordkunskap och rättstavning. Grammatiken ska hjälpa eleverna att förstå det svenska regelsystemet, hur orddelar kombineras för att skapa förståeliga satser och meningar. Ordkunskapen ska ge eleverna en större förståelse för ords betydelse och i vilket sammanhang de används. Rättstavning ska utveckla elevernas stavningsförmåga.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Det här ska vi göra:

- gemensamma genomgångar.

- arbeta med ordklasserna substantiv, adjektiv, verb och prepositioner. Detta genom gemensamma övningar, grupparbete samt enskilt arbete.

- övningar för att träna stavningsreglerna för lång och kort vokal, j-ljuden, tj-ljudet, sj-ljudet och å och ä-ljudet.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Det här kommer eleverna bedömas på:

din förmåga att:

- förstå substantivens uppbyggnad samt kunna beskriva vad ett substantiv är (singular, plural, obestämd, bestämd, konkreta och abstrakta)


- förstå adjektivens uppbyggnad samt kunna beskriva vad ett adjektiv är (komparera)


- förstå verbens uppbyggnad samt kunna beskriva vad ett verb är (tempus)


- kan stava många av de vanligaste ljudstridiga orden rätt.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Matriser

Sv
Grammatik

Grammatik

Osäker
Säker
Mycket säker
Substantiv
Jag vet vad ett substantiv är
Jag kan nämna substantiv i singularis och pluralis
Jag kan säga om ett substantiv är i bestämd eller obestämd form
Jag kan säga om ett substantiv är i konkret eller abstrakt form
Adjektiv
Jag vet vad ett adjektiv är
Jag kan komparera ett adjektiv
Verb
Jag vet vad ett verb är
Jag kan nämna verb i grundformen, nutid och dåtid, (infinitiv, presens, preteritum)

Stavningsregler

Osäker
Säker
Mycket säker
vokaler och konsonanter
Jag vet vilka bokstäver som är vokaler och vilka som är konsonanter.
dubbeltecknad konsonant
Jag vet oftast hur dubbeltecknade- konsonant- ord stavas i vanliga ord. (Har kanske kännedom om kort vokalljud stavas med två konsonanter- och att långt vokalljud stavas med en konsonant efter vokalen.)
Kort och lång vokal
Jag kan dela in vokalerna i hårda och mjuka
J-ljudet
Jag vet oftast hur J-ljudet stavas i vanliga ord.
Sj-ljudet
Jag vet oftast hur Sj-ljudet stavas i vanliga ord. (Har kanske kännedom om att sj framför hård vokal och med sk framför mjuk vokal. Jag känner även till att det finns undantag som själv och människa. )
Tj-ljudet
Jag vet oftast hur Tj-ljudet stavas i vanliga ord. (Har kanske kännedom om att ord vanligtvis stavas med tj framför hård vokal och med k framför mjuk vokal. )
Å-ljudet
Jag vet oftast hur Å-ljudet stavas i vanliga ord. (Har kanske kännedom om att långt å-ljud stavas oftast med å och att kort å-ljud stavas oftast med o.)
Ny aspekt
Jag vet oftast hur Ä-ljudet stavas i vanliga ord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: