Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

svenska

Skapad 2016-01-09 15:42 i Vittinge skola Heby
Lilla Språkmästaren
Grundskola 1 Bild Svenska
Bli mästare i det svenska språket!

Innehåll

1. Övergripande mål:

LÄRARDEL

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

2. Kursplanemål:

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

3. Konkretiserade mål:

Du ska utveckla din förmåga att

 • kunna ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter
 • lyssna och återberätta i olika situationer
 • använda bilder som hjälpmedel i muntliga presentationer
 • läsa ord med konsonantförbindelser
 • kunna skriva alla bokstäver rätt
 • skriva olika typer av texter
 • visa intresse för läsning

 

 

 

 

4. Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att

 • kunna berätta och samtala i grupp
 • kunna formulera egna tankar muntligt och skriftligt
 • visa intresse och motivation för läsning
 • hålla en röd tråd i en berättelse början-mitten-slutet
 • använda begrepp i olika sammanhang
 • befästa och träna olika färdigheter på dator
 • kunna kombinera dina texter med bilder

 

 

 

 

5. Undervisning:

Vi kommer att arbeta med

 • texter i form av rim och ramsor, sagor och berättande texter
 • texter som kombinerar ord och bild
 • språkets struktur med stor bokstav och punkt
 • händelseböcker
 • serier
 • faktablad
 •  gemensamma dikteringar

 

:

 

 

 

6. Tillämpningsuppgift:

För att du ska visa att du lärt dig kommer du

 • att delta i muntliga och skriftliga redovisningar med bilder som hjälpmedel
 • att prata om budskap i olika texter
 • att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer
 • skriva texter i olika genrer
 • skapa texter där ord och bild samverkar
 • träna på att skriva för hand och på dator

 

.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: