Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En läsande klass vt16

Skapad 2016-01-09 16:51 i Malmabergsskolan Västerås Stad
Vi ska bli stjärnläsare!
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk

Vad är en stjärnläsare och vad behöver man lära sig för att bli en stjärnläsare?

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • att läsa och samtala kring olika slags texter 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Centrala innehållet

Enskilt och tillsammans med andra kommer du att:

 • läsa och arbeta med olika typer av texter och använda olika läsförståelsestrategier
 • samtala om och bearbeta olika texter på ett strukturerat sätt
 • använda ordböcker (lexikon)

med stöd av materialet En läsande klass.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Lässtrategier

Vi kommer att arbeta med "En läsande klass", i samband med läsning av olika typer av texter, gemensamt och enskilt.
Vi följer i huvudsak det upplägg som finns publicerat på www.enlasandeklass.se och kompletterar med en del annat material.

Spågumman
Detektiven
Cowboyen
Konstnären
Reporten

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Reflektion

Vad vet du om de olika lässtrategierna - spågumman, detektiven, reportern, cowboyen, konstnären?
Har du blivit en stjärnläsare?
Vad behöver du jobba mer med när det gäller läsning?
Vad tycker du om det här sättet att arbeta med läsning?

Matriser

Sv SvA
En läsande klass år 4

Du är inte där ännu
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa med flyt
Du kan läsa texter anpassade för din ålder med visst flyt och stakar dig då och då samt när du stöter på nya ord.
Du kan läsa texter anpassade för din ålder med gott flyt och stakar dig inte längre.
Du kan läsa texter anpassade för din ålder med mycket gott flyt och anpassar även rösten efter innehållet i texten.
Läsförståelse
Du visar en grundläggande läsförståelse genom att göra enkla och kronologiska sammanfattningar av texter.
Du visar en god läsförståelse genom att göra utvecklade och kronologiska sammanfattningar av texter.
Du visar en mycket god läsförståelse genom att göra väl utvecklade och kronologiska sammanfattningar av texter.
Resonera
Du kan tolka och föra enkla resonemang om texters budskap.
Du kan tolka och föra utvecklade resonemang om texters budskap
Du kan tolka och föra väl utvecklade resonemang om texters budskap
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: