Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik klass 3

Skapad 2016-01-09 17:51 i 0 Strömslundsskolan Trollhättan
Grundskola 3 Teknik Svenska

Vad har vi för teknik runt oss? Hur har olika saker förändrats genom åren? Hur bygger man någonting som kan röra sig eller som är stabilt?

Innehåll

Övergripande mål

Du kommer att få träna på att hitta teknik, du kommer att få göra skisser och konstruera modeller. Du kommer också att få träna på att arbete både självständigt och i grupp.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Undervisningen

Under lektionerna kommer vi att arbete med detta innehållet:

- Vi ska upptäcka vilka tekniska föremål vi har runt omkring oss i vardagen.

- Vi ska prata om hur, när och varför tekniska föremål uppfanns och har utvecklats.

- Vi ska bygga egna konstruktioner där vi tillämpar enkla mekanismer.

- Vi ska arbeta både enskilt och i grupp.

- Vi ska se filmer som handlar om teknik.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Bedömning

I ditt arbete kommer jag att bedöma:

- att du förstår hur tekniska lösningar har uppkommit och förändrats genom historien utifrån människans behov.

- att du kan visa och berätta om dina konstruktioner, hur de används och vilka material de är gjorda av.

Detta kommer jag att bedöma under arbetets gång samt vid muntliga redovisningar.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
 • Tk  E 6
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Tk  E 6
  Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  E 6
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Matriser

Sv Tk
Teknik klass 3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Din förståelse för hur olika tekniska lösningar har uppkommit och förändrats genom historien
Du behöver mycket hjälp med ditt arbete.
Du behöver lite hjälp med ditt arbete.
Du lyckas bra med ditt arbete, utan hjälp.
Din förmåga att utifrån en ritning bygga en konstruktion
Du behöver mycket hjälp med ditt arbete.
Du behöver lite hjälp med ditt arbete.
Du lyckas bra med ditt arbete, utan hjälp.
Din förmåga att visa och berätta om dina konstruktioner, hur de används och vilka material de är gjorda av
Du behöver mycket hjälp med ditt arbete.
Du behöver lite hjälp med ditt arbete.
Du lyckas bra med ditt arbete, utan hjälp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: