Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sme: Tema retorik, vecka 48-3

Skapad 2016-01-09 18:38 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Retoriktema med grunderna inom retoriken samt skriva och hålla ett hyllningstal
Grundskola 9 Svenska
Vi kommer under ett antal veckor att arbeta med tema retorik. Ni kommer få se exempel på tal samt planera och hålla egna tal.

Se till att du följer planeringen, utnytjar lektionerna och arbetar hemma vid behov.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar

Att utveckla sin förmåga att:

 

Kopplingar till läroplan

  • Sv
    Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Sv
    Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • Sv
    Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Undervisningen

Du kommer att få ta del av muntliga genomgångar och retorik samt exempel på hur tal kan skrivas och framföras. Kursen finns i iTunes U och heter Retorik: Att hålla ett hyllningstal. 

Matriser

Sv
Matris för muntligt framträdande

På väg
E
C
A
Skriva texter
Du behöver fortsätta jobba med förmågan att skriva ett tal med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Samtala och diskutera
Du behöver fortsätta arbeta med att kunna samtala och diskutera varierade ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Muntliga redogörelser
Du behöver jobba vidare med att vara förberedd och genomföra ett muntligt tal enligt instruktion.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: