Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinter vattnets former och vanliga djur

Skapad 2016-01-09 20:37 i Ingaredsskolan Alingsås
Några egenskaper för vatten i flytande och fast form, fakta om några vardagsnära djur som ofta syns på vintern
Grundskola 1 NO (år 1-3)
...

Innehåll

Målet med undervisningen är att eleven

¤ ska veta något om vad snö består av

¤ ska veta hur några djur klarar vintern

¤ ska veta någon fakta om snöflingor 

¤ ska veta att volymen minskar när snön smälter till vatten

¤ ska veta att volymen ökar när vatten fryser

¤ ska veta vad det är som gör att snön är vit medan vatten är genomskinligt

Lära sig tillhörande begrepp för temat: Några begrepp att lära: volym, expandera, fast och flytande form, gasform, kristaller, symmetri, hypotes, dokumentera

Kopplingar till läroplan

 •  Utvecklar förmåga att använda naturvetenskapliga kunskaper och erfarenheter för att stödja sina ställningstaganden
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • NO  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • NO   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3
  Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
 • NO   3
  Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Detta ska vi bl.a göra:

¤ Experiment med snö, is och vatten: strecka en linje på en mugg där du tror att vattnet kommer att vara efter att du tagit en mugg fylld med snö och låtit det smälta. Spelar det någon roll för smältningen av snön var i rummet man ställer den?  Dokumentera experimentet i en mall som presenterats (hur gjorde du?vad hände?varför?). 

Vad händer  om man lägger snön  i ett kaffefilter i klassrummet

 Frys vatten i en PET-flaska utan lock, en med lock och en glasburk utan lock. Ha lika mycket vatten i alla behållare. Rita och skriv en hypotes om vad som händer. Dokumentera vad som hände och skriv om varför det blev så.

Lägg is i botten på ett glas. Häll på vatten. Vad händer och varför?

Övrigt att göra om vi hinner:
¤ Granska snö under lupp
¤ Klippa snöflingor i papper (tips från Pinterest och Youtube)
¤ Lyssna på saga om varifrån snön fått sin vita färg och samtala om den
¤ Läsa, skriva och måla om hur djur klarar vintern

 

Detta ska bedömas:

Din förmåga att

¤vid experiment fundera över vad som skulle kunna hända, vad som händer och vad man kan dra för slutsatser efter utfört experiment

¤ jämföra olika resultat

¤ förstå olika djurs villkor under vintern och jämföra dem

¤ utforska självständigt och tillsammans med andra

¤ dokumentera och samtala om dina undersökningar

Bedömning sker genom:

Iakttagelser och analys av barnens muntliga och skriftliga arbete.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: