Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människan - vår fantastiska kropp

Skapad 2016-01-09 21:10 i Malmabergsskolan Västerås Stad
Matens väg genom kroppen, kroppens organ och funktion, vad behöver kroppen för att må bra...
Grundskola 5 Biologi

Här får du lära dig kroppen och dess organ. Du får veta hur matens väg är genom kroppen och varför vi behöver äta, hur vi andas och blodets väg genom kroppen och mycket mer... Vi läser, ser på filmer, pratar och diskuterar människokroppen.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • granska information kring människokroppen genom lyssna, se, läsa och
 • kommunicera kring kropp och hälsa
 • använda olika begrepp och modeller för att ökad förståelse

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Enskilt och tillsammans med andra kommer du att
se på film, läsa texter, samtala, resonera och svara på frågor, arbeta med arbetsblad, för att:

 • lära dig om vad celler är
 • lära dig om hud, skelett och muskler
 • lära dig om blodomloppet och vad blodet har för uppgifter
 • lära dig hur luftvägarna fungerar
 • lära dig  om matens väg genom kroppen 
 • prata om vikten av att äta bra kost
 • lära dig kroppens "reningsverk" levern och njurarna
 • lära dig om nervsystemet
 • lära dig om den inverkan som ANT har på kroppen

Önskat från elever

- ärftliga sjukdomar
- ANT
- spermier

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Kunskapskrav

Du kommer att visa att du:

 • kan berätta något om cellerna
 • kan berätta om hud, skelett och muskler
 • kan berätta om blodomloppet och blodets uppgifter
 • kan berätta om luftvägarna
 • kan berätta om matens väg genom kroppen
 • resonerar om vad som är bra kost och vikten av att äta bra kost
 • kan berätta om kroppens "reningsverk" levern och njurarna
 • kan berätta om nervsystemet
 • kan berätta om den inverkan ANT har på kroppen
 • på lektionerna kan delta i resonemang

Kopplingar till läroplan

 • Bi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
 • Bi  E 6
  I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

Matriser

Bi
Kroppen

Du är inte där ännu
Du klarar dig med viss säkerhet
Du klarar dig med relativt god säkerhet
Om cellerna, huden, skelett och muskler
Du saknar tillräckliga kunskaper om kroppens celler, hud, skelett och muskler.
Du har grundläggande kunskaper om kroppens celler, hud, skelett och muskler.
Du har goda kunskaper om kroppens celler, hud, skelett och muskler.
Matspjälkning
Matens väg genom kroppen.
Du berättar om delar av matens väg genom kroppen.
Du berättar om matens väg genom kroppen och använder några begrepp.
Du berättar utförligt om matens väg genom kroppen och använder flera begrepp.
Beskriva vikten av kosten - vad som är bra att äta
Du har svårigheter att beskriva vad som är bra för oss att äta.
Du har grundläggande kunskaper och kan föra enkla resonemang om vad som är bra för oss att äta.
Du har goda kunskaper och kan föra utvecklade resonemang om vad som är bra för oss att äta.
Blodomloppet, luftvägarna, levern och urinvägarna
Du har svårigheter att ge exempel på hjärtats och blodets uppgifter, att visa luftvägarnas delar och betydelse, att förklara levern och urinvägarnas funktion.
Du har grundläggande kunskaper om hjärtats och blodets uppgifter, att visa luftvägarnas delar och betydelse, att förklara levern och urinvägarnas funktion.
Du har goda kunskaper om hjärtats och blodets uppgifter, att visa luftvägarnas delar och betydelse, att förklara levern och urinvägarnas funktion.
Nervsystemet
Du har svårigheter att förklara hur hjärna och nerver fungerar.
Du har grundläggande kunskaper om hur hjärna och nerver fungerar.
Du har goda kunskaper om hur hjärna och nerver fungerar.
Resonemang
Du har svårt att delta i våra resonemang om det just aktuella.
Du deltar och kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om det just aktuella.
Du har goda kunskaper och kan föra utvecklade resonemang om det just aktuella.
Beroendeframkallande medel
Du har svårigheter att förklara hur beroendeframkallande medel påverkar hälsan.
Du har grundläggande kunskaper om hur beroendeframkallande medel påverkar hälsan.
Du har goda kunskaper om hur beroendeframkallande medel påverkar hälsan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: