Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsorientering

Skapad 2016-01-10 12:43 i Kollaskolan grundsär 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
SO vårterminen 2016
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen
Vad ska vi göra?

Innehåll

Avsnitt 1

  • Vi arbetar vidare med och följer upp projekt "Välmående ger resultat". Fokus på styrkor
  • Vi tittar varje vecka på aktuella nyhetsprogram riktade till målgrupp och återberättar/resonerar kring programinnehåll
  • Vi arbetar med teman: Under våren demokratins utveckling i Sverige (bl a rösträtt)
  • Vi gör oss förtrogna med hur man i skolan och i samhället arbetar med demokratiska processer (klassråd/elevråd)
  • Vi gör studiebesök och intervjuar olika yrkeskategorier
  • Vi redovisar muntligt och skriftligt utifrån gymnasiepraktik
  • Vi samtalar kring källor och källangivelser
  • Vi tittar tar del av och diskuterar ämnen utifrån elevernas frågeställningar kring sin egen livsvärld

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: