Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte år 1

Skapad 2016-01-10 13:53 i Munkedalsskolan Munkedal
Grundskola 1 Matematik
Under år ett ska vi arbeta med detta :)

Innehåll

Arbetssätt och arbetsformer

Vi kommer arbeta med praktiskt material vid stationsarbete, gemensamma genomgångar, halvklass och pararbetare.

Matriser

Ma
BeMa år 1

Tal och antal, mönster och talmönster

Påbörjat
Behöver träna mer
Klarar
Snabbtitt - uppfatta antal utan att räkna.
Kan ramsräkna framåt, starta var som helst på talraden 0-100.
Kan talens grannar 0-100.
Har en antals-uppfattning 0-100.
Kombinerar ihop antal/siffra 0-100.
Förstår begreppen udda och jämnt, fler, färre.
Kan 10-hopp och 5-hopp från 0 till 100. Kan jämna 2-hopp upp till 20.

Positionssytemet

Påbörjat
Behöver träna mer
Klarar
Avläser, skriver och storleksordnar talen 0-99.

Addition och subtraktion

Påbörjat
Behöver träna mer
Klarar
Förstår och använder =
Förstår och använder +
Förstår och använder -
Använder strategierna: - räkna vidare från ett tal - störst först - räkna bakåt - räknar uppåt/ser skillnad
Använder talkamraterna vad gäller addition och subtraktion i talområdet 0-10.
Förstår samband mellan räknesätten addition och subtraktion.
Förstår och använder +, -, = i öppna utsagor, ex. 3+_=5, 4-_=3

Multiplikation och division

Påbörjat
Behöver träna mer
Klarar
Kan dubbelt och hälften med hjälp av riktiga föremål eller en bild.

Tid

Påbörjat
Behöver träna mer
Klarar
Kan klockan - hel och halv.
Kan veckodagarna.
Kan de fyra årstiderna (berättar om dem).

Längd

Påbörjat
Behöver träna mer
Klarar
Jämför längder.
Förstår mätandets idé - man måste mäta med samma enhet för att kunna jämföra.
Mäter med icke standardiserade mätenheter.

Massa

Påbörjat
Behöver träna mer
Klarar
Kan jämföra massa genom att väga i händerna.

Volym

Påbörjat
Behöver träna mer
Klarar
Jämför volymen i olika kärl.

Geometri

Påbörjat
Behöver träna mer
Klarar
Ritar vidare på ett påbörjat mönster.
Ritar vidare på påbörjad symmetri.
Ritar av klassrummet ovanifrån.

Statistik

Påbörjat
Behöver träna mer
Klarar
Sorterar/klassificerar - ser likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: