Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering HKK år 8 VT16

Skapad 2016-01-10 15:04 i Kristinedalskolan Stenungsund
Övergripande planering för HKK år 8
Grundskola 8 Hem- och konsumentkunskap
Planering hem- och konsumentkunskap åk8 Vt16

Innehåll

Vad, hur och varför?

Syfte

Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

  • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet,
  • värdera val och handlingar i hemmet och vid konsumtion utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om kulturella variationer och traditioner i olika hushåll. Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar sin initiativförmåga och kreativitet vid matlagning, skapande av måltider och andra uppgifter i hemmet. 

 

Innehåll 

  • Genomgång av recept och beräkning av mängder vid matlagning.
  • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter inom ämnet.
  • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  • Hygien vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  • Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.

 

Arbetsformer

Vi kommer bland annat göra följande:

Matbröd

Falafel

Semlor

Elevledda lektion

Påskbuffé

 

Lärarledda genomgångar, diskussion, film och eget informationssökande är vägarna vi använder för att tillägna och befästa kunskap. 

Eleverna kommer även att få träna på de olika matlagningsmetoderna; koka, baka, steka, reda. 

 

Bedömning

Elevernas kunskaper bedöms utifrån förmågan att

- tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.

- använda metoder, livsmedel och redskap på ett fungerande och säkert sätt.

- reflektera över arbetsprocessen och resultat.

- föra resonemang om måltiders näringsinnehåll.

- motivera val med hänsyn till aspekterna hälsa, miljö och ekonomi.

 

 

 

 

Matriser

Hkk
Kunskapskrav hem- och konsumentkunskap

E
C
A
Planera, tillaga och genomföra en måltid.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Använda metoder, livsmedel och utrustning.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
Välja och motivera.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Ge omdömen.
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Måltider och individuella behov
Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Därutöver kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Därutöver kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: