Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högåsskolans pedagogiska planering för fritidsverksamheten

Skapad 2016-01-10 15:37 i Högåsskolan Knivsta
Planering för fritidsverksamhet
Grundskola F
Planering för fritidsverksamhet Vt 2016

Syfte: Vad?

För att eleverna ska finna meningsfullhet under sin fritid försöker vi sätta elevernas inflytande och önskemål i första hand vad gäller val av aktiviteter så väl ute som inne.

Vi ska också komplettera skola och möjliggöra för nya fördjupade kunskaper, med alternativa arbetsmetoder, i ämnena som eleverna studerar i skolan.

Utifrån elevers intresse och pågående studier i skolan kommer vi att prioritera teman med specifika mål. De erbjudna aktiviteterna ska kunna kopplas till läroplanens mål och passa in i vår verksamhet.

Vi erbjuder under vårterminens gång den viktiga fria leken ute och inne. I verksamheten ingår en ute eftermiddag med fokus på närsamhället och naturen. Vi presenterar lekar med lite, ingen rekvisita eller det naturen erbjuder. Vi utforskar naturen med elevernas ögon. Under våren har vi planerade aktiviteter med eleverna i årskurs 1och 2 som ska främja till en ökad gemenskap mellan grupperna.

Vi kommer under våren att erbjuda pyssel med olika material och olika tekniker som följer våra traditionella högtider.

Mål: Hur?

Vi låter eleverna vara delaktiga i val av uteaktiviteter, i val av material vid skapande och vi kommer att sprida en tillåtande anda när det gäller utformning av skapande genom att erbjuda många olika tekniker. Vårt mål är att eleverna ska vara självständiga och utforskande individer som kan finna flera kreativa lösningar vid allt skapande.

De aktiviteter som eleverna får välja bland är samarbetsövningar och lekar i idrottshallen eller ute. Vi kommer även att erbjuda samarbetsövningar och lekar för att förena grupperna i gemenskap som förhoppningsvis ska gynna gemenskapen på rasterna.

Koppling till läroplan

Lgr11 Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idèer i handling på ett kreativt sätt.

Lgr11 Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Undervisningens innehåll: Hur?

Eleverna ska få möjlighet att:

- arbeta med olika material inom skapandet.

- använda sin fantasi och olika lösningar för att utveckla sina förmågor i entreprenörskap.

- deltaga i skapande verksamhet med elever från andra klasser.

- samarbeta med andra elever i skapande aktiviteter och olika lekar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: