Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning, addition och subtraktion, samt geometri år 4, 2015-2016

Skapad 2016-01-10 17:30 i Surteskolan Ale
Våra första arbetsområden handlar om positionssystemet, talföljder, udda/jämna tal, addition och subtraktion, likhetstecknet, längdenheter, geometriska figurer och grundläggande beräkningar av dessa.
Grundskola 4 Matematik
Vi har gemensamma genomgångar vid varje nytt moment, där vi räknar tillsammans i häftet och på tavlan. Vi diskuterar olika sätt att lösa uppgifterna.

Matteproblem kommer att diskuteras i par och grupp.

Mattespel på dator och iPad ingår i undervisningen..

Fördjupningsuppgifter finns för de elever som vill komma vidare.

Innehåll

Syfte

Undervisning

I undervisningen kommer vi att arbeta med att

 • kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 10 000
 • förstå vårt talsystem
 • kunna ordna tal efter storlek
 • kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje
 • kunna avgöra om ett tal är jämt eller udda
 • förstå hur addition och subtraktion hör ihop
 • veta hur likhetstecknet används
 • kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-1 000
 • kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter
 • uppskatta och mäta längd i meter, decimeter, centimeter och millimeter
 • växla mellan olika längdenheter
 • mäta och rita sträckor
 • känna igen och kunna namnet på rektangel, kvadrat, triangel och cirkel
 • rita rektanglar och kvadrater med givna mått
 • räkna ut figurers omkrets 
 • förstå ochanvända matematiska begrepp tillhörande områdena

Bedömning

Du bedöms i din förmåga att

lösa enkla problem
välja metod för dina uträkningar
redogöra för dina lösningar
förstå talsystemet, 
resonera om rimligheten i dina resultat
visa kunskap om matematiska begrepp
visa kunskap om olika längdenheter
känna till de vanligaste geometriska formerna
räkna ut  rektangelns och kvadratens omkrets
 

Uppgifter

 • Matematik v 10 2016

 • Matematik v 10 2016

Matriser

Ma
Matteborgen 4A

Taluppfattning
 • Ma  4-6
Du kan läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 10 000.
Du förstår vårt talsystem.
Du kan ordna tal efter storlek.
Du kan läsa av och sätta ut tal på en tallinje.
Addition och subtraktion
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du förstår hur addition och subtraktion hör ihop.
Du vet hur likhetstecknet används.
Du kan addera och subtrahera inom talområdet o-10 000.
Du kan använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter och vid problem- lösning.
Geometri
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du känner till något om hur man mätte längd förr.
Du kan mäta och rita sträckor.
Du kan uppskatta och mäta längd och du kan växla mellan m, dm, cm och mm.
Du känner till egenskaper och namnet på några geometriska objekt,
Du kan rita rektanglar, kvadrater och trianglar med givna mått och räkna ut figurers omkrets.
Multiplikation och division
 • Ma  4-6
Du förstår hur addition och multiplikation hör ihop.
Du kan multiplicera med hela tiotal och hundratal, t ex 5x60, 5x600.
Du kan multiplicera tal som 3x47 och 2x536.
Du förstår hur multiplikation och division hör ihop.
Du kan använda kort division.
Tabeller och diagram
 • Ma  4-6
Du kan hämta fakta ur tabeller.
Du kan ordna fakta i en tabell.
Du kan läsa av och förstå stapeldiagram.
Du kan göra en avpricknings-tabell.
Du kan rita stapeldiagram.
Problemlösning
 • Ma  4-6
Du kan använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter och vid problem-lösning.
Du kan använda multiplikation och division när du löser textuppgifter och vid problem-lösning.
Du kan välja och använda olika strategier vid problem-lösning.
Kommunikation
 • Ma  E 6
Du kan redogöra för hur du tänker när du löser uppgifter med addition.
Du kan redogöra för hur du tänker när du löser additions-uppgifter med växling.
Du kan redogöra för hur du tänker när du löser subtraktions-uppgifter med växling.
Du kan redogöra för hur du tänker när du räknar ut omkretsen av rektanglar och kvadrater.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: