Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klädsömnad och klädhistoria 2016

Skapad 2016-01-10 17:52 i Falkenberg
Grundskola 9 Slöjd

I detta arbetsområde ska du sy ett klädesplagg som går att bära på en kropp (behöver specifikt inte vara din kropp). Du kommer även fördjupa dig i ett visst århundrande eller årtioende och se hur kläderna såg ut då och varför det var på detta sätt. 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska sy ett klädesplagg som går att bära på kroppen, plagget ska först skissas på papper innan det sys upp. Under arbetets gång följer du processen från idé till färdig produkt. Genom undervisningen ska du ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik. Plagget kommer sedan redovisas i en monter alternativt modevisning och en utvärdering ska skrivas eller filmas. Du kommer även göra en moodboard om ett klädesplagg eller mode under ett visst århundrade/årtionde där du beskriver hur det såg ut och varför. 

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
 • Sl  7-9
  Slöjden i samhället Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.

Bedömning - vad och hur

Det som kommer bedömas är ditt plagg och utvärdering. Även din process från skiss till färdig produkt, om produkten är välsydd och utvärderingen väl genomförd med tillbakablickar på processen. Under arbetets gång ska arbetsbeskrivningen följas och klädmönstret kopplas till dina personliga mått (eller till den persons mått du syr till). Klädmönstret korrigeras så att det passar din skiss. Du motiverar dina val i utvärderingen och beskriver varför det gick som det gick och vad som har kunnat förbättras. Du kommer även bedömas i din klädhistoria uppgift där du analyserar varför modet var på det sättet du har kommit fram till. 

Kopplingar till läroplan

 • Sl  E 9
  Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
 • Sl  E 9
  I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Sl  E 9
  Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
 • Sl  E 9
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Sl  E 9
  Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Undervisning och arbetsformer

Vid genomgångar kommer information komma hur du ska följa en måttabell genom att mäta dina egna mått på kroppen, vi kommer även gå igenom hur klädmönstret ritas ut på mönsterpapper och sedan läggs trådrakt på tyg. Information kommer finnas på Google classroom.

Dina kunskaperna kommer delvis redovisas i det plagget du syr och utvärderingen som ska skrivas/filmas. Muntliga diskussioner kommer ske under arbetets gång om olika material etc. 

Genom att följa arbetsbeskrivningen kommer du se hur du ska sy dina plagg. 

Du kommer även göra en moodboard eller liknande för ett visst plagg eller tidsperiod.

Arbetet kommer att avslutas med en utvärdering och en redovisning av något slag. 

Matriser

Sl
Matris textilslöjd 7-9

Du har ännu inte nått målet att...
E
C
A
Du har ännu inte nått målet att BIDRA OCH UTVECKLA idéer från erbjudet inspirationsmaterial till din produkt
Du BIDRAR OCH UTVECKLAR idéer från erbjudet inspirationsmaterial till din produkt
Du kan UTVECKLA idéer från erbjudet inspirationsmaterial till din produkt
Du kan UTVECKLA idéer från erbjudet inspirationsmaterial och SÅDANT DU SJÄLV SÖKT UPP till din produkt
Du har ännu inte nått målet att använda verktygen och redskapen på ett i HUVUDSAK säkert och fungerande sätt
Du använder i HUVUDSAK verktygen och redskapen på ett säkert och fungerande sätt
Du använder verktygen och redskapen på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt
Du använder verktygen och redskapen på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT med PRECISION
Du har ännu inte nått målet att följa INSTRUKTIONER i arbetet till din färdiga produkt
Du följer INSTRUKTIONER i arbetet till din färdiga produkt
Du följer INSTRUKTIONER OCH TAR DELVIS EGNA INITIATIV i arbetet till din färdiga produkt
Du följer INSTRUKTIONER OCH TAR EGNA INITIATIV i arbetet till din färdiga produkt
Du har ännu inte nått målet att BIDRA TILL ATT FORMULERA handlingsalternativ som leder arbetet med produkten framåt
Du BIDRAR TILL ATT FORMULERA handlingsalternativ som leder arbetet med produkten framåt
Du FORMULERAR OCH VÄLJER handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder arbetet med produkten framåt
Du FORMULERAR OCH VÄLJER handlingsalternativ som leder arbetet med produkten framåt
Du har ännu inte nått målet att formge produkten på ett ENKELT OCH DELVIS genomarbetat sätt
Produkten är formgiven på ett ENKELT OCH DELVIS genomarbetat sätt
Produkten är formgiven på ett UTVECKLAT OCH RELATIVT VÄL genomarbetat sätt
Produkten är formgiven på ett VÄLUTVECKLAT OCH VÄL genomarbetat sätt
Du har ännu inte nått målet att framställa produkten på ett ENKELT OCH DELVIS genomarbetat sätt
Produkten är och framställd på ett ENKELT OCH DELVIS genomarbetat sätt
Produkten är framställd på ett UTVECKLAT OCH RELATIVT VÄL genomarbetat sätt
Produkten är framställd på ett VÄLUTVECKLAT OCH VÄL genomarbetat sätt
Du har ännu inte nått målet att ge ENKLA motiveringar om dina val och tillvägagångssätt under arbetets gång och i utvärderingen
Du ger ENKLA motiveringar om dina val och tillvägagångssätt under arbetets gång, loggbok och i utvärderingen
Du ger UTVECKLADE motiveringar om dina val och tillvägagångssätt under arbetets gång, loggbok och i utvärderingen
Du ger VÄLUTVECKLADE motiveringar om dina val och tillvägagångssätt under arbetets gång, loggbok och i utvärderingen
Du har ännu inte nått målet att visa på ENKLA samband mellan funktion och kvalité på din produkt under arbetets gång och i utvärderingen
Du kan visa på ENKLA samband mellan funktion och kvalité på din produkt under arbetets gång, loggbok och i utvärderingen
Du kan visa på UTVECKLADE samband mellan funktion och kvalité på din produkt under arbetets gång, loggbok och i utvärderingen
Du kan visa på VÄLUTVECKLADE samband mellan funktion och kvalité på din produkt under arbetes gång, loggbok och i utvärderingen
Du har ännu inte nått målet att i VISS MÅN använda slöjdspecifika begrepp i ditt arbete och i utvärderingen
Du kan i VISS MÅN använda slöjdspecifika begrepp i ditt arbete, loggbok och utvärdering
Du kan använda slöjdspecifika begrepp i RELATIVT GOD MÅN i ditt arbete, loggbok och utvärdering
Du kan använda slöjdspecifika begrepp i GOD MÅN i ditt arbete, loggbok och utvärdering
Du har ännu inte nått målet att tolka ditt slöjdföremåls uttryck och då föra enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du tolkar ditt slöjdföremåls uttryck och för då ENKLA resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du tolkar ditt slöjdföremåls uttryck och för då UTVECKLADE resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du tolkar ditt slöjdföremåls uttryck och för då VÄLUTVECKLADE resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: