Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya tiden - 8 A VT16

Skapad 2016-01-10 17:53 i Irstaskolan Västerås Stad
Vi ska studera hur världen förändrades under renässansen och vilka spår av detta man kan finna idag. Du ska få möjlighet att utveckla din historiska bildning och med den få en referensram som gör att du kan förstå nutiden bättre. Du ska också träna dig på att se hur människors värderingar präglas av den tid de lever i.
Grundskola 8 Historia
Du får veta hur det kom sig att världen "blev större" under slutet av 1400-talet och början av 1500-talet.

Du får också veta varför Europa blev rikare under perioden och varför Europas makt i världen ökade.

Under den nya tiden börjar Europas kungariken förvandlas till nationalstater - det kan man märka på flera sätt - du får möjligheten att lära dig upptäcka hur man kan se det.

Under 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet konkurerade tre europeiska stater om platsen som den starkaste europeiska staten. Du får lära dig vilka det var och hur det kom sig, likaså varför kyrkans inflytande i samhället minskar. .

Innehåll

Syfte med undervisningen

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll

Undervisningen har bl a kopplingar till följande centrala innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Undervisning och material

- Gemensamma genomgångar
- Läroboken SOS Historia, nya boken, s 102 - 129.
  För dig som vill lyssna på boken via inläsningstjänst är ISBN
  numret:978-91-47-10388-1
- Bildspel
- Film
- Arbetsblad 
- Läxor

 

 

Bedömning - vad och hur och när

Du får en möjlighet att visa vad du lärt dig i samband med ett skriftligt prov vecka 8, tisdagen den 23/2.

OBS! Vecka 7 är det temavecka och då följer ni inte ordinarie schema.

För att öka dina chanser att nå ett bra resultat på arbetsområdet kommer du också att få ett antal läxor, som hjälper dig att förbereda dig inför provet.

När det blir dags för bedömning är tanken att du skall kunna resonera kring följande,
både på kort sikt och lång sikt
och för olika världsdelar,
av dessa tre viktiga händelser:
- Upptäcktsresorna
- Den vetenskapliga revolutionen
- Reformationen

TA GÄRNA HJÄLP AV FÖLJANDE FRÅGOR:

ORSAKER TILL? VAD? NÄR? VEM? VAR? VILKA?KONSEKVENSER AV: POSITIVA/NEGATIVA?

FÖLJANDE FRÅGOR KAN OCKSÅ VARA TILL HJÄLP:

- Varför var Columbus så intresserad av att hitta en sjöväg till Indien?
- Varför kallar vi tiden efter medeltiden för den "Nya tiden"?
- Varför blev det just Spanien, Portugal, Holland Frankrike och Storbritannien som var de som kom att erövra stora områden runt om i världen?
- Varför var uppfinningen av boktryckarkonsten så viktig?
- Varför kämpade kyrkan så hårt emot astronomernas nya världsbild?
- Varför reagerade påven så kraftigt mot Luthers idéer?
- Varför fick Luthers idéer så snabbt spridning i norra Europa, bland annat i Sverige?
- Varför ökade kungarnas makt under den här tiden?
- Varför kan man med rätt säga att det var Europa som var själva motorn och som höll igång triangelhandeln?
- Varför kan man säga att européerna var tvungna att "uppfinna" de s k "ostindiska kompanierna"?

Beträffande ord och begrepp som kan vara bra om du kan sätta in i ett sammanhang så se separat dokument som jag lägger i lärloggen.

 

Matriser

Hi
Bedömning Nya tiden VT 16

F
E
C
A
Tidsperioder
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har ännu inte visat denna förmåga.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har ännu inte visat denna förmåga.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­mord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Villkor och värderingar
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har ännu inte visat denna förmåga.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Undersöka utvecklingslinjer
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har ännu inte visat denna förmåga.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Fortsätta utvecklingslinjer
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har ännu inte visat denna förmåga.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Historiska begrepp
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har ännu inte visat denna förmåga.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: