Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Runskrift - Folktro förr och nu

Skapad 2016-01-10 18:12 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Runskriftens historia betydelse. Vilken betydelse har folktron haft och vilken betydelse har den för människorna idag?
Grundskola 7 Svenska
Runskrift - Folktro förr och nu

Innehåll

Planering

Du ska läsa genom det kompendium om runor, som du har fått. Vi kommer att samtala om detta och ha en genomgång om runskriftens historia och användning.

I samband med detta kommer även Folktro förr och nu att behandlas. Vilka övernaurliga krafter trodde våra förfäder på och vad tror vi på idag? Du får även här ett kompendium över ämnet.

Redovisning kommer att ske genom en skriftlig test.

Detta kommer att genomföras under v 16-20.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Kunskapskrav Svenska

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Ny nivå
Språkbruk
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: