Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO vt-16

Skapad 2016-01-10 18:25 i Pysslingen Skolor Farstaängskolan Pysslingen
Terminsplanering för år 2 vt-16
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Under den här terminen kommer mötet och värdegrunden vara huvudområdet i SO. Andra projekt och områden kommer att komma in eftersom terminen går.

Innehåll

Att mötas och hålla möten

 •  Olika former av möten: klassråd, elevråd, årsmöte i idrottsklubben.
 • Mötets funktionärer: Ordförande, sekreterare, elevrepresentant.
 • Mötets regler: Hur beter man sig på ett möte?
 • Demokratins funktion i ett möte.

Under terminen kommer vi även att fokusera på värdegrunden i sig och hur eleverna beter sig mot varandra. Vi kommer att mötas i små grupper och samtala om olika värdegrundsspecifika frågor.

 

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

V.5-7 Världsdelar och hav

 • Jordens världsdelar
 • Jordens världshav
 • Vart lever vi nu?

Området ingår i samarbete med Vårat solsystem och planeter i NO.

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

V. 12 Påsktraditonen

 • Kristendomens syn på Påsken
 • Andra religioners syn på Påsken
 • Påsktraditionens firande.

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

V. 10-18 Livet förr och nu

 • Hur såg livet ut förr?
 • Hur ser livet ut idag?
 • Skolan förr och nu
 • Kristendomens roll i skolan
 • Elsa Beskow och Astrid Lindgrens värld

Områden avslutas eventuellt med ett studiebesök hos Väla skola (Skansen).

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: