Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Huset (modell, ritning, material och värmesystem)

Skapad 2016-01-10 19:00 i Da Vinciskolan Ale
Ett teoretiskt och praktiskt arbete i teknik. Eleverna gör en ritning och bygger en modell av ett hus (fysiskt eller digitalt). De gör också en individuell uppgift om material och om något tekniskt system i huset.
Grundskola 9 Teknik
Ni skall bygga en modell av ett hus. Det kan vara ett hus som finns eller ett fantasihus. Till detta hus skall ni göra en skalenlig planritning (t ex i skala 1:50). Huset skall vara 100-200 kvm i verkligheten.

Ni skall också göra en tvådelad individuell uppgift om val av byggnadsmaterial till huset och om ett teknisk system i huset.

Innehåll

syfte

Detta är syftet med arbetet enligt Lgr11:

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

centralt innehåll

Så här står det om tekniken i Lgr11:

Kopplingar till läroplan

 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
 • Tk  7-9
  Teknik, människa, samhälle och miljö Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.

metod/undervisning

Vi kommer att se några filmer och gå igenom olika material och några tekniska system som finns i ett hus. Vi kommer också att gå igenom grunderna i Floorplanner, ett program för att göra en modell av ett hus. Ni skall sedan ensamma eller två och två tillverka en modell av ett hus. Det kan vara en fysisk modell i kartong eller digital modell i Floorplanner eller annat program. Ni kan skapa en modell av ett befintligt hus eller ett tänkt framtidshus. Ni skall också göra en planritning av samma hus.

Huset skall innehålla minst ett rum och kök samt toalett. Det skall ha dörr, fönster och tak.
Det skall vara 100-200 kvm i verklig storlek.
Husets ritningar skall vara skalenliga, t ex i skala 1:50.

Du skall också göra ett två delat individuellt arbete som dels handlar om olika material och dels om husets värmesystem.
När det gäller material skall du förklara fördelar och nackdelar med olika material som man kan bygga hus av (t ex trä, betong, plåt). Den delen som handlar om husets värmesystem skall innehålla en enklare beskrivning av hela värmesystemet och en mer utförlig beskrivning av någon del av detta värmesystem och hur den samverkar med andra delar i systemet.

Uppgifterna skall lämnas in i Unikum enligt tidplanen som kommer att uppdateras efter hand.

bedömning

Huset och tillhörande ritningar bedöms parvis. Den enskilda uppgiften bedöms naturligtvis enskilt. Din arbetsinsats på lektionerna kommer också att ligga till grund för den samlade bedömningen.

Lycka till med ditt arbete! //Dan

Kopplingar till läroplan

 • Tk  E 9
  Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Tk  E 9
  Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
 • Tk  E 9
  Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  E 9
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Tk  E 9
  Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
 • Tk  E 9
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
 • Tk  E 9
  Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Uppgifter

 • Teknik i hemmet

 • Elektricitet i varje hem

 • Teknik i hemmet

 • Elektricitet i varje hem

 • Teknik i hemmet

 • Elektricitet i varje hem

 • Modell av ett hus

 • Byggnadsmaterial

 • Byggnadsmaterial

 • Byggnadsmaterial

 • Modell utvärdering

 • Värmesystem

 • Värmesystem

 • Värmesystem

Matriser

Tk
Kunskapskrav i Teknik - indelade i moment

Tekniska lösningar

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Undersöka olika tekniska lösningar
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Föra underbyggda resonemang (Material)
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar. teknikutvecklingen.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
Utforma modeller
Eleven kan utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentationer
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord

Teknik, människa, samhälle och miljö

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Föra underbyggda resonemang (Drivkrafter)
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen
Föra underbyggda resonemang (Konsekvenser)
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: