Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljus & Ljud

Skapad 2016-01-10 19:10 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat. Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
Grundskola 5 Fysik
Du kommer få lära dig om: Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.

Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.

Innehåll

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer du få lära dig om:

Ljus
Vad ljus egentligen är
Hur ljuset utbreder sig från olika ljuskällor
Hur skuggor uppstår
Hur ljus uppfattas av ögat
Ögats funktion
Synen
Ljusets brytning och reflektion
Hur det var förr

Ljud
Vad ljud egentligen är
Hur ljud uppstår
Hur ljud breder ut sig och uppfattas av örat
Ljudvågor
Hur örat fungerar
Starka och svaga ljud


Efter detta arbetsområde ska du utveckla följande:
Söka naturvetenskaplig fakta
Diskutera relevant fakta inom arbetsområdet
Sammanfatta texter
Viktiga begrepp: ljud, ljus, ljuskällor, reflektion, diffus reflektion, speglande reflektion, ljusets brytning, ljudvågor, ljudvibration

Såhär arbetar vi:
Utifrån ett häfte, kommer vi att läsa faktatexter, enskilt och gemensamt och svara på tillhörande frågor
Vi kommer att söka fakta i filmer från ur.se
Vi kommer ha gemensamma diskussioner
Vi kommer söka efter svaren tillsammans och enskilt
Vi kommer att rita förklarande bilder

Bedömning:
Du visar dina kunskaper när du:
Deltar i diskussioner
Ställer egna frågor
Svarar på frågor och diskuterar fakta från texter och film
Arbetar på lektionen med olika övningar
Test

Syfte och Centralt innehåll

Centralt innehåll:
Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.

Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar

Syfte:
Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Matriser

Fy
Ljud och ljus åk 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ljud
Eleven har utvecklat en viss förståelse hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat
Eleven har god förståelse hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat
Eleven har mycket god förståelse hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat
Ljus
Eleven har grundläggande kunskaper om ljus. Eleven kan delta i samtal och diskussioner som i huvudsak hör till ämnet.
Eleven har goda kunskaper om ljus. Eleven kan delta i samtal och diskussioner som för diskussionerna framåt.
Eleven har mycket goda kunskaper om ljus. Eleven kan delta i samtal och diskussioner som för diskussionerna framåt och fördjupar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: