Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - mekanik år 4-5

Skapad 2016-01-10 19:41 i Bjursåsskolan F-6 Falun
Vi kommer att undersöka mekaniken i vardagsprylar och tillverka rörliga djumodeller.
Grundskola 4 – 5 Teknik
...

Innehåll

Mål och bedömning

Områdesbeskrivning

Metod för att nå målen

Matriser

Tk
Teknik år 4-5

Ny nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskapskrav för Teknik
- identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan ge exempel på några enkla tekniska lösningar i vardagen
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Kunskapskrav för Teknik
- identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
Eleven kan med hjälp av vuxen genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att tillsammans med vuxen pröva möjliga idéer till lösningar samt tillsammans utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Under arbetsprocessen kan eleven tillsammans med vuxen välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Kunskapskrav för Teknik
- använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
Eleven gör tillsammans med vuxen dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Ny nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4

Ny nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4

Ny nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: