Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Presentation Year 9

Skapad 2016-01-10 22:36 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
You are going to make an oral presentation (appr. 5 min) using a presentation program of some kind.
Grundskola 9 Engelska
Presentation year 9

Innehåll

Avsnitt 1

Presentation year 9

You are going to make an oral presentation (appr. 5 min) using a presentation program of some kind. You can choose between the following fields:

 • Music e.g. a group, singer, genre
 • Film e.g. an actor/actress/director/genre

  INTRODUCTION (questions below might help you)
  Why did you choose this particular group/singer/music/film/director/actor/actress?
  What makes your choice special?
  What is your opinion about the group/singer/music/film/director/actor/actress?

BODY - FACTS ABOUT...
For example: history, group members, concerts, reality shows etc

ANALYSE LYRICS/FILM
Pick one song/scene from a film and analyse the lyrics/the story.
What happens? Why do you think he/she has written it? Is there a real story behind it? What does the songwriter want to say?
Which genre does the film belong to? What´s typical? Theme?

CONCLUSION

WORDLIST
Hand in a wordlist to me, before your presentation, with at least 15 new words that you have learnt by working with this.


The best of luck!! :)

Camilla

Matriser

En
Engelska åk 9/ Presentation

E
C
A
Tala
 • En
I muntliga i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Tala
 • En
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Tala
 • En
 • En
För att förtydliga och variera sin muntliga kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin muntliga kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin muntliga kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Tala
 • En
 • En
 • En
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Tala
 • En
 • En
 • En
Eleven kan välja talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: