Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mal Pedagogisk planering Engelska år 4

Skapad 2016-01-10 22:47 i Fullriggaren Malevik 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
En beskrivning på hur vi arbetar med Engelska i årskurs 4.
Grundskola 4 Engelska

Engelska är det språk som talas och förstås av flest människor i världen. Vi möter engelska överallt i vårt samhälle och behovet blir allt större att kunna kommunicera och förstå varandra på ett globalt plan.

Innehåll

Syfte med undervisningen i engelska:

Språket är vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk ger flera perspektiv på omvärlden, ökar våra möjligheter till kontakter och ger oss större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom många skilda områden såsom politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför även våra möjligheter att vara en del i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Undervisningens innehåll:

Vi kommer i huvudsak arbeta med läromedlet Magic 4, Classbook och Workbook, men även utifrån andra källor .

Under terminen skall du få arbeta med följande:

 • Läsa och bearbeta olika typer av texter på engelska.
 • Lyssna på talad engelska genom olika texter och hörövningar.
 • Skriva egna texter på engelska.
 • Samtala på engelska i klassrummet. 
 • Titta på engelska TV-program.
 • Prata om och träna på grundläggande engelsk grammatik.

Vi kommer att bedöma:

 • Hur du förstår både talad och skriftlig engelska.
 • Hur du uttrycker dig i tal och skrift på engelska.
 • Hur du tillsammans med andra kan uttrycka dig med ord, fraser och meningar både muntligt och skriftligt.
 • Hur du utvecklar dina kunskaper genom att bearbeta dina texter och framställningar.
 • Hur aktiv du är i samtal och diskussioner i klassrummet.

Visa lärande:

Lärandet visar du fortlöpande genom att aktivt delta under lektionerna och visa din kunskap på olika sätt både muntligt och skriftligt. Bland annat genom att återberätta, skriva texter, samtala med andra på engelska, visa att du förstår och kan följa muntliga och skriftliga instruktioner.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: