Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fortplantning, sex och samlevnad, puberteten

Skapad 2016-01-10 22:48 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 6 Biologi
I detta temaarbete ska vi prata om hur växter, djur och människor fortplantar sig. Vi kommer följa vägen från att vara barn till att bli vuxen och vi ska prata om hur din kropp förändras samt hur ett barn blir till. Vi ska samtala om känslor, kärlek, sex och relationer.

Innehåll

Mål


Kopplingar till läroplan

  • Bi
    Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  • Bi
    Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Genom undervisningen kommer du att utveckla din förmåga att:

Resonemangsförmåga: Du ska kunna förklara hur saker hör ihop. Varför tjejer får mens? Varför man kommer in i puberteten. osv.

Metakognitiv förmåga: Att kunna ta goda beslut då det gäller din kropp och din hälsa.

Begreppslig förmåga: Att kunna förklara olika begrepp som är kopplade till arbetsområdet.

Kommunikativa förmåga: Att kunna samtala och resonera med andra om givna ämnen inom arbetsområdet.

Undervisning

Matriser

Bi
Förändringarnas tid för kropp och knopp.

E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Biologiska sammanhang & begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Samband i människokroppen
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I utvecklade och underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
Jämföra resultat & förbättra undersökningar
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: