Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Atomer, joner, salter Åk 9 Vt-16

Skapad 2016-01-10 23:16 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Kemi

Varför är periodiska systemet så otroligt smart? Varför reagerar vissa ämnen gärna med varandra medan andra inte reagerar alls? Bli en detektiv och analysera joner!

Innehåll

Mål

Målet med avsnittet är att förstå hur det periodiska systemet är uppbyggt, drivkrafterna bakom kemiska reaktioner och metoder att analysera vilka ämnen salter består av.

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Arbetets innehåll

Du kommer att arbeta med
- atomens delar
- hur periodiska systemet sorterar atomer
- grundämnesfamiljerna alkalimetaller, halogener respektive ädelgaser
- historik (Mendelejev, Rutherford, Thomson, Bohr)
- hur atomer bildar molekyler
- joner och jonföreningar
- metallbindning
- beräkningar
- jonanalys

Kopplingar till läroplan

 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Ke  7-9
  Kemin och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Ke  7-9
  Kemin och världsbilden De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
 • Ke  7-9
  Kemin och världsbilden Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Arbetssätt och redovisningsform

Arbetssätt: teoretiska genomgångar, filmer, eget arbete och laborationer.

Teorin redovisar du dels muntligt vid diskussioner och förhör, dels skriftligt i ett avslutande prov. 

Visa din kunskap - Bedömning

Dina kunskaper och färdigheter bedöms vid provet och den enskilda labanalysen av salter. 

Aspekt 5, 6, 8, 10 och 11 bedöms.

Reflektion

1. Vad har varit mest intressant under avsnittet?

2. Vad har varit svårast att förstå?

3. Ge kommentarer om arbetssättet. Föreslå förbättringar

4. Prata två tillsammans om hur väl ni har uppfyllt kunskapskraven.

 

Matriser

Ke
NF Kunskapstabell Kemi 7-9

Ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Ej läst
Aspekt 5
Genomförande av saltanalys samt någon fråga på förhöret
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Aspekt 6
Saltanalysen - agerande med tanke på säkerhet och miljö
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Aspekt 8
Saltanalysen - Resonemang resultat, felkällor och sätt att undvika dem.
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Aspekt 10
Kunskaper om hur periodiska systemet är uppbyggt och kan utnyttjas
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Aspekt 11
Resonemang om grundämnesfamiljer och bildandet av naturliga molekyl- jonföreningar.
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: