Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Book Circle ENG 9 VT16

Skapad 2016-01-11 08:39 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska
"Outside of a dog, a book is man's best friend. Inside of a dog it's too dark to read" Groucho Marx

Innehåll

Mål för elev

 • Läsa en egen vald skönlitterär bok på engelska.
 • Vokabulär: välja ut och lära sig nya ord från texten (wordlist).
 • Redogöra för och diskutera innehållet i boken: handling karaktärer osv (muntligt och skriftligt).
 • Reflektera över innehållet genom en skriftlig uppgift.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Innehåll

Under arbetsområdet kommer du läsa i valfri, skönlitterär bok som är anpassad efter din förmåga. Du förväntas läsa ungefär 80 s/vecka, vilket gör att du kommer ha läsning som hemläxa under tiden temat varar. Boken ska finnas med under alla engelsklektioner. 

Redovisning

Du redovisar boken löpande genom diskussioner på lektionstid och i slutet av projektet lämnar du in en skriftlig uppgift. Du får en närmare instruktion om den skriftliga uppgiften på Classroom Google, men den innefattar:

 • wordlist
 • character analysis
 • book review

Utvärdering "Book Circle"

Kunskap
Har du nått målen för arbetsområdet? Varför? Varför inte? Motivera.

Arbetsformen
Vad har du tyckt om arbetsområdet? Motivera.
Vad tyckte du om redovisningsformen?

Matriser

En
Skriftlig uppgift - bedömning & återkoppling

Formulera sig i skrift

Nivå 1
NIvå 2
NIvå 3
Språkets precision
Ordförråd, stavning, grammatik.
Du använder ett enkelt språk och har ett grundläggande ordförråd. Du uttrycker dig begripligt och kan använda dig av en del språkliga regler, men det förekommer fel som stör förståelsen.
Du har ett ordförråd som gör att du kan variera ditt språk, du använder till exempel synonymer. Du uttrycker dig ganska tydligt och kan använda dig av språkliga regler. Dina språkfel stör inte förståelsen.
Du har ett avancerat ordförråd som gör att du kan variera ditt språk, du använder till exempel synonymer och idiomatiska uttryck. Du uttrycker dig tydligt och behärskar de språkliga reglerna. Du gör få språkfel.
Textbindning och struktur
Du använder kortare meningar och binder ibland ihop dem med enkla bindeord, till exempel: "and" och "but".
Du binder ofta ihop dina meningar. Det finns en röd tråd i det du skriver. Texten har en struktur med inledning och/eller styckeindelning och/eller avslutning.
Du binder ihop dina meningar. Det finns en tydlig röd tråd i det du skriver. Texten har en klar struktur med inledning och styckeindelning och avslutning.

En
Redogöra för innehållet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Redogöra, diskutera och agera
Du visar din förståelse genom att på ett enkelt/kortfattat sätt redogöra för innehållet i boken du läst.
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för innehållet i boken du läst. Du förklarar och ger exempel i din text. Du tillför egna tankar kring innehållet.
Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för innehållet i boken du läst. Du ger exempel från olika perspektiv. Du reflekterar både på ett personligt plan och mera generellt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: