Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uttryck, variabler och ekvationer

Skapad 2016-01-11 09:41 i Söderskolan Falkenberg
Vi kommer jobba med områdena uttryck, variabler och ekvationer.
Grundskola 8 Matematik
Under denna period skall vi testa att jobba med Matteboken.se. Följande upplägg gäller

Börja med skolår 7:

Uttryck och ekvationer - läs text och se film, gör sedan tillhörande övningsuppgifter.

När du är klar, gå över på skolår 8:

Variabler och uttryck - läs text och se film, gör sedan tillhörande övningsuppgifter.

Avsluta med skolår 8:

Ekvationer - läs text och se film, gör sedan tillhörande övningsuppgifter.

Avstämningsvecka, vecka 6, vi kollar hur vi klarat området och övar mer på det som är svårt. Elever redovisar uppgifter i olika typer av grupper, 2-2, 4-4, enskilt och i helklass.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma  7-9
  Algebra Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Ma  7-9
  Algebra Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  7-9
  Algebra Metoder för ekvationslösning.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer jobba med matteboken.se och variera genomgångar, med enskilt arbete, arbete i grupp och olika varianter av muntliga redovisningar. Planeringen hittar ni på följande länk:

https://docs.google.com/a/edu.falkenberg.se/document/d/1Ro7wkxELB64IOy5yVxwV7o8m2GDfvZQ8fhRK9DSm42Y/edit?usp=sharing

 

Bedömning - vad och hur

Avstämningsvecka, vecka 6. Muntliga och skriftliga uppgifter i enskilt och i olika grupper.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 9
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
 • Ma  E 9
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
 • Ma  C 9
  Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
 • Ma  C 9
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
 • Ma  A 9
  Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
 • Ma  A 9
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: