Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt

Skapad 2016-01-11 09:54 i Högsäters skola Färgelanda
Under en period kommer vi att jobba med böcker. Vi kommer att ha boksamtal och skriva olika sorters texter som utgår ifrån den litteratur vi läser.
Grundskola 3 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
...

Innehåll

 

Du ska få lära dig:

 • Att läsa och förstå skönlitteratur samt urskilja budskap, språkliga drag, miljö- och personbeskrivningar.
 • Att argumentera och diskutera text.
 • skriva egna texter.
 • Att ge och ta emot kamratrespons.

Vi kommer att:

 • I grupper läsa en vald bok.
 • Förbereda enskilda uppgifter till samtalen.
 • Varje vecka tillsammans i gruppen (och med lärare) få chansen att diskutera det vi läst genom strukturerade samtal.
 • Skriva egna texter.
 • Ge och få kamratrespons.

Du kommer visa dina kunskaper genom att:

 • Aktivt delta i boksamtalen.
 • Göra dina uppgifter och läslogg
 • Din text
 • Klassrumsaktiviteter.

 

Matriser

Sv SvA

Öva mer!
Jag kan!
Jag är säker!
Boksamtal
Du har läst rätt antal sidor till varje träff.
Du har förberett dig till boksamtalen genom att läsa samt göra din uppgift.
Du är väl förberedd till samtalen.
Du svarar kortfattat på frågor särskilt ställda till dig.
Du deltar aktivt i samtalen. Du visar ditt arbete och berättar, beskriver och förklarar.
Du visar ditt arbete och berättar, beskriver och förklarar. Du håller samtalen igång genom att utveckla vad de andra säger samt ställa frågor.
Du kan kortfattat svara på reflektionsfrågor direkt ställda till dig.
Du kan till viss del reflektera över det du läser genom att tycka till och relatera till egna tankar och erfarenheter.
Du tar initiativ till att bredda och fördjupa samtalen genom att reflektera och jämföra med erfarenheter och annat du läst/sett/hört om.
Din text
Dina texter liknar till viss del den texttyp du valt. Läsaren får ställa frågor för att förstå och hänga med i din text. Du har fått mycket stöd av din lärare under arbetets gång.
Du följer till stor del texttypen du valt. Din text går att läsa och har en logisk uppbyggnad. Du har fått viss hjälp av din lärare för att få ihop en text.
Du följer texttypen du valt. Din text flyter genom varierad meningsbyggnad och har en genomtänkt uppbyggnad. Du har jobbat självständigt med stöd från din lärare.
Du använder godtyckligt stor bokstav och punkt.
Du använder stor bokstav och punkt på rätt ställe. Styckeindelning finns. Vid dialog använder du talstreck.
Du använder passande skiljetecken samt delar in din text i stycken.Vid dialog använder du talstreck samt passande och varierande skiljetecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: