Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 5 - Bråk och procent, år 8 - Vt 16

Skapad 2016-01-11 09:59 i Vasaskolan Hedemora
Under veckorna 4-11 kommer vi att arbeta med bråk och procent. Vi kommer att jämföra, förlänga och förkorta olika bråk samt addera, subtrahera och multiplicera bråk. Vi ska även lära oss att räkna ut procentsatser samt förstå, använda och jämföra procent.
Grundskola 8 Matematik
Under veckorna 4-11 kommer vi att arbeta med bråk och procent. Vi kommer att jämföra, förlänga och förkorta olika bråk samt addera, subtrahera och multiplicera bråk. Vi ska även lära oss att räkna ut procentsatser samt förstå, använda och jämföra procent.

Innehåll

Syfte och mål

Syfte i grundkursen: 

 • jämföra storleken på olika bråk
 • förkorta och förlänga bråk
 • räkna ut procentsatsen
 • förstå och använda procent vid jämförelser
 • addera, subtrahera och multiplicera bråk 

Syfte i fördjupningen:

 • att räkna med förändringsfaktorer
 • att använda ekvationer för att lösa procentproblem
 • att dividera med bråk
 • att multiplicera, dividera och förkorta bråk skrivna med variabler

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  7-9
  Algebra Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  7-9
  Samband och förändring Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Undervisningens innehåll

Vi kommer att arbeta problembaserat, konkret och laborativt.
Färdighetsträning i Matte direkt
Stort fokus på resonemang och kommunikation

 

Begrepp/Matteord

bråk, täljare, nämnare, förkorta, förlänga, förändringsfaktor, inverterat tal

Planering

v 4 Genomgång samt eget arbete

v 6-7 Fortsatt eget arbete samt laborativt material samt diagnos som eleven utvärderar och gör en plan för hur det fortsatta arbete ska inrikta sig på. Arbete med röd eller blått steg.

v. 9 Arbete med egen plan ev fördjupning och soluppgifter.

v.10 Repetition och förberedelser inför prov

v. 11  Del I och Del II

8A tis och tors

8B ons och fre

8C tors och fre

8D mån och ons

8E tis och ons

Matriser

Ma
Kapitel 5 - Bråk och procent, år 8 vt 15

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begreppsförmåga
kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda de i välkända sammanhang ex. förklara och använda matteorden på rätt sätt beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer
Du har ännu inte visat kunskaper om matematiska begrepp Du behöver stöd för att beskriva olika begrepp
Veta hur man skriver bråket 1/2 på olika sätt. Storleks- bestämma bråk. Omvandla tal till procentform tex 2 av 3 och 0,4
Visa att du har förståelse kring procentbegreppet
Problemlösnings- förmåga
lösa olika problem i bekanta situationer genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Du behöver stöd för att lösa enkla problem i elevnära situationer
Utifrån en textuppgift kunna se vilka värden som ska omvandlas, beräkna andelar i procent samt beräkna procent av ett ursprungspris.
Utifrån en textuppgift kunna se hur ett värde ändrar sig procentuellt under flera år.
Kunna se och förklara hur en procentuell ökning är oberoende av värdet.
Metodförmåga
Du kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Du behöver stöd att kunna välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder
Göra om nämnaren på ett bråk. Veta hur många procent en sak har växt. ( mindre än 100 %) Multiplikation av två bråk. Omvandla ett bråk till decimalform och tvärtom. Veta hur man räknar ut en prissänkning i procent.
Vet hur många procent en sak har växt (större än 100 %) Addition av två eller flera bråk med olika nämnare. Förenkla bråk som innehåller variabler, tex: 5/6y * 2y/15 Du vet hur man räknar med anvisningsfaktor. Veta hur man utför en division av två bråk med olika nämnare. Veta hur man inverterar ett bråk.
Använder dig av ändamålsenliga metoder när du räknar med förändringsfaktor.
Resonemangs- förmåga
Du för resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du behöver stöd för att kunna föra resonemang
Kunna förklara varför 1/2 och 4/8 är lika mycket värda.
Kunna förklara varför summan av flera olika bråk blir större eller mindre än ett givet tal.
Ha tydliga redovisningar där du visar att du förstår varför olika bråk kan få samma värde om man inverterar det ena.
Kommunikationsförmåga
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med anpassning till sammanhanget. ex du kan berätta hur du har tänkt och visar en lösning på flera sätt
Du behöver stöd för att kunna redogöra för och samtala om tillvägagångssätt
Kunna skriva ner en tydlig redovisning där du visar att du har god kunskap om de olika begrepp som hör till bråk och procent.
att utifrån en svårare textuppgift kunna skriva ner en tydlig och välstrukturerad redovisning med ett korrekt matematiskt språk.
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt. ex du kan ha en diskussion med en kamrat som redovisar en lösning, du ska då vara en "kritisk vän"
Du behöver stöd i redovisningar och samtal
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: