Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion: Kristendom

Skapad 2016-01-11 12:50 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Huvuddragen i världsreligionernas historia.
 • Re  7-9
  Religion och samhälle Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
 • Re  7-9
  Etik Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
 • Re  7-9
  Etik Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

Konkretiserade mål

I arbetsområdet med kristendom ska eleven visa förmåga att:

 • beskriva och förklara kristendomens centrala tankegångar, urkunder, konkreta religiösa uttryck och handlingar
 • resonera om likheter och skillnader mellan katolska kyrkan, ortodoxa kyrkor och protestantiska kyrkor
 • resonera i moraliska frågeställningar med stöd av etiska begrepp och modeller 

Undervisningen

Vi kommer att behandla kristendom i två delar. I den första delen tittar vi på den kristna läran, centrala berättelser och den kristna etiken. Vi läser, diskuterar och konkretiserar innehållet tillsammans och avslutar allt med en mindre skrivuppgift.

I den andra delen tittar vi närmare på kristna inriktningar och på vad som skiljer dem åt och vad som är gemensamt. Även detta avslutas med en liten skrivuppgift.

Bedömning

Se detaljer i matrisen här under. Bedömningen sker i huvudsak utifrån prestationer i skrivuppgifter. Uppgifterna vid det första testtillfället berör första och tredje raden i matrisen, uppgifterna vid det andra testtillfället berör första och andra raden.

Matriser

Re
Kristendom

--------------------->
--------------------->
--------------------->
Beskriv och förklara
Att beskriva och förklara centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar i kristendom
Du beskriver.
Du förklarar och visar på samband.
Du förklarar och visar på samband och generella mönster.
Jämföra
Att resonera om likheter och skillnader mellan katolska kyrkan, ortodoxa kyrkor och protestantiska kyrkor
Du för enkla resonemang om likheter och skillnader.
Du för utvecklade resonemang om likheter och skillnader.
Du för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader.
Etik
Att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang och använder etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använder etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använder etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: