Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap

Skapad 2016-01-11 13:08 i Kristinedalskolan Stenungsund
Nu är det dags att ta reda på lite mer om hur några olika strukturer fungerar i vårt samhälle!
Grundskola 6
Under några veckor framöver kommer vi arbeta med ett arbetsområde där vi lär oss mer om hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer fungerar i vårt samhälle. Vi kommer också arbeta med vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas.

Innehåll

Syfte

Syftet med det här arbetsområdet är att du som elev får möjlighet att utveckla en helhetssyn på de strukturer som finns i vårt samhälle. Det kommer vi bland annat göra genom att analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

Bedömning

Efter avslutat arbete kommer vi göra följande bedömningar:

  • Du ska kunna visa dina kunskaper om hur olika samhällsstrukturer är uppbyggda och hur de fungerar.

  • Du ska också kunna beskriva samband mellan olika samhällsstrukturer.

  • Du ska också kunna använda de begrepp vi arbetat med när du beskriver sambanden mellan olika samhällsstrukturer.

  • Du ska också kunna visa att du vet vad en demokrati är och hur man fattar beslut.

  • Du ska också kunna diskutera om hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.

Arbetssätt

Under arbetet kommer vi bland annat arbeta på följande sätt:

  • lyssna på klassrumsföreläsningar

  • söka fakta via läroböcker, filmer och internet

  • diskutera och lyssna på andras åsikter och tankar

  • skriva egna texter och göra egna bilder för att beskriva det vi arbetar med

  • redovisa det vi lärt oss på olika sätt

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: