Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min konstnär, Slöjd Åk9 VT-16

Skapad 2016-01-11 13:21 i Pysslingen Skolor Johannes Petri Skola Pysslingen
Från inspiration av min konstnär göra en 3 D gestaltning i slöjden.
Grundskola 9 Slöjd
Du ska i detta avsnitt fördjupa dig kring en vald konstnär, berätta kort om denne och göra två egna konstnärliga verk; en bearbetning (parafras) i bilden utifrån ett av konstnärens verk och en fri tolkning i slöjden.

Innehåll

TID

v.2 - ca10

 

SYFTEKopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

CENTRALT INNEHÅLL


Kopplingar till läroplan

 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

ARBETSSÄTT OCH METOD

Du börjar med att se över vilka kunskapskrav JUST DU vill fokusera på under denna sista slöjdperiod i grundskolan.

Vi kommer ha en gemensam uppstart som utgår från bilder av konstverk från renässans till post-modernism.

Ni ska sedan utgå från en bild och göra research om denna och konstnären. 
Du kommer i slöjden framställa ett objekt med inspiration från konstnären och/eller konstnärens verk. 

Arbetsprocessen skall dokumenteras i lärloggen på Unikum.

Där ska du samla ditt inspirationsmaterial, fakta och dina idéer och dokumentera din arbetsprocess i text och bild.

Lärloggen skall fungera som en skiss och anteckningsbok, en dokumentation.

Efter slöjdperioden kommer du att arbeta med att göra en parafras av ett konstverk av din valda konstnär

 

Tänk på att det är bara är genom att våga, våga pröva, ompröva och genomföra som du utvecklas!

Bedömning

Hela din arbetsprocess kommer att bedömas, det är därför viktigt att du kontinuerligt dokumenterar under hela arbetsprocessen i din lärlogg.

Vi bedömer hur du använder erbjudet material till att formge och gestalta ett objekt utifrån inspirationen av din konstnär. Att du har egna idéer och arbetar undersökande och framåt.

I din "Lärlogg" bedömer vi hur väl du dokumenterar och förmedlar din arbetsprocess i text och bild samt att du nämner slöjdspecifika begrepp, redskap och material.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: