Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Porträtt (Digital stencil) vt 16.

Skapad 2016-01-11 13:24 i Gammal Trelleborg
Grundskola 8 – 9 Bild
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

.

.

.

Vad ska jag göra?

Du ska göra en porträttmålning i stencil teknik.

.

.

Hur ska jag göra det?

Gör såhär:

1) Ta ett fotografiskt självporträtt (Selfie).

2) Öppna bilden i programmet "Editor Pixlr".

3) Skapa en digital stencil genom att följa instruktionsvideon "Year 8 Stencils Pixlr Demo" på youtube.com.

4) Ta fram din stencil på projektorn.

5) Teckna av och markera var du ska ha dina färger.

6) Färglägg och sätt upp bilden i studiehallen.

.

.

.

Varför ska jag göra det här?

Centralt innehåll

- Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.

Det är viktigt att vi provar på och blandar olika tekniker

I den här uppgiften kommer vi att jobba mycket digitalt och du kommer att få lära dig hur man enkelt kan skapa en digital stencil i redigeringsprogrammet Editor Pixlr. Samma teknik används av graffiti konstnärer.

Begrepp: Du ska ha översikt över panelen Verktyg i Editor Pixlr och de ord som kommer upp i instruktionsvideon.

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

Bl
Bild 7-9

Huvudkriterier

F
E
C
A
Förmåga att framställa bilder med hjälp av grundläggande baskunskaper
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder. Dina bilder kommunicerar erfarenheter,åsikter och upplevelser. Du använder ett enkelt bildspråk med delvis genomarbetade uttrycksformer. Du använder olika tekniker, verktyg och material och kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder. Dina bilder kommunicerar erfarenheter,åsikter och upplevelser. Du använder ett utvecklat bildspråk med delvis genomarbetade uttrycksformer. Du använder olika tekniker, verktyg och material och kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt fungerande sätt
.Du kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder. Dina bilder kommunicerar erfarenheter,åsikter och upplevelser. Du använder ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer. Du använder olika tekniker, verktyg och material och kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt
Förmåga att finna kreativa lösningar
Under arbetsprocessen formulerar du ochväljer handlingsalternativ som leder framåt. Du kan visa enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i dina bilder.
Under arbetsprocessen formulerar du och väljer handlingsalternativ som leder framåt. Du visar förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i dina bilder.
Under arbetsprocessen utvecklar du egna idéer inom olika ämnesområden. Du visar komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i dina bilder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: