Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet och magnetism vt 16

Skapad 2016-01-11 13:27 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Syfte att träna begrepp och laborationer inom området elektricitet och magnetism.
Grundskola 7 – 9 Fysik
Syftet med arbetsområdet är att träna på att

- använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

- genomföra systematiska undersökningar i fysik

- använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Vi kommer att arbeta med laborationer, genomgångar, diskussioner och eget arbete.

Området bedöms med laboration och skriftligt test.

Innehåll

Avsnitt 1


Matriser

Fy
Elektricitet och magnetism

Laboration

Träna mer
E
C
A
Planera och genomföra laborationer
Når ännu ej kunkskapskravet för E.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Dra slutsatser med koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Når ännu ej kunskapskravet för E.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.

Skriftligt test

Träna mer
E
C
A
Fysikaliska samband i vardagsliv & samhälle
Når ännu ej kunskapskraven för E.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Påverkan på miljö och hållbar utveckling
Når ännu ej kunskapskraven för E.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: