👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria

Skapad 2016-01-11 13:32 i Duveds skola Åre
Grupparbeten kring några olika epoker
Grundskola 9 Svenska

Innehåll

Syfte

Undervisning, arbetssätt och redovisningNedan ser du exempel på epoker och texter som vi ska arbeta med:

1. Antiken (700 f Kr-500 e Kr)

 • Homeros: Iliaden (epos)
 • Homeros: Odysséen (epos) Den enögde jätten, Sirenerna och havsvidundren
 • Sofokles: Kung Oidipus (drama, tragedi)
 • Aristofanes: Lysistrate (komedi)
 • Sapfo (lyrik)

2. Medeltiden (500-1500)

 • Kung Arthur (keltisk riddarberättelse)
 • Tristan och Isolde (folksaga, riddarberättelse)
 • Tusen och en natt (sagosamling)

Norden (medeltid) 

 • Eddan: Voluspá, Hávamál, Snorres Edda
 • Erikskrönikan 
 • Heliga Birgitta


3. Renässansen (1500-1700-tal)

 • Dante Alighieri: Divina Commedia (1200)
 • Giovanni Boccaccio: Decamerone (1300)
 • Francois Rabelais: Gargantua
 • Cervantes: Don Quijote (roman)
 • Shakespeare: Romeo och Julia, Så tuktas en argbigga, En midsommarnattsdröm, Julius Ceasar (tragedier, komedier, sagospel, krönikespel) 
 • Molière: Tartuffe


4. Upplysningen (1700-tal)

 • Defoe: Robinson Kruse (roman)
 • Swift: Gullivers resor (roman)
 • Voltaire: Candide
 • Rosseau: Emile
 • Olof von Dahlin: Sagan om hästen (allegori)
 • Bellman: Gubben Noak, Fredmans sånger (sång, lyrik)

5. Romantiken (1800-tal)

 • Robert Lewis Stevenson, Allan Edgar Poe, Mary Shelly (skräckromantik)
 • Mark Twain, James Fennimore Cooper, Alexander Dumas, Sir Walter Scott (äventyr/historia)
 • Jane Austen, Goethe (kärlek)
 • Rudyard Kipling, Jules Veerne (exotiska världar)Ni ska inom varje epok ta fram fakta och reflektera kring:

 • Vad kännetecknar epoken? Vad är typiskt för den här tiden?
 • Hur såg samhället ut?
 • Hur har epoken påverkat litteraturen?
 • Viktiga verk / författare, ge exempel på texter och vad som gör dem typiska för sin epok?
 • Reflektera över specifika termer och begrepp?
 • Jämföra epoken med dagens samhälle och litteratur, likheter / skillnader? Motivera?
 • Övrigt?


Redovisningar _________

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv

Matriser

Sv
Svenska årskurs 7-9

För att klara kunskapskraven för de olika nivåerna ska du visa att du kan:

E
C
A
Läsa och skriva
Läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att välja lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att välja lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att välja lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Visa grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar med viss koppling till tid och orsaker i texterna.
Visa god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar med relativt god koppling till tid och orsaker i texterna.
Visa mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar med god koppling till tid och orsaker i texterna.
Föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i texter.
Föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna i texter.
Föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i texter.
Föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Föra utvecklade resonemang verket med kopplingar till dess upphovsman.
Föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Dra till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhanget.
Dra relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhanget.
Dra väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhanget.
Ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Samtala
Samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Redovisa
Förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.