Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 7 "Längd,tid och samband"

Skapad 2016-01-11 13:49 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Planering med stöd av "Matematikboken XYZ"
Grundskola 7 Matematik
Här får du lära dig:

-uttrycka längd och tid med lämpliga enheter

-utföra beräkningar med tid

-samband mellan sträcka, tid och hastighet

-skapa tabeller för att sammanställa statistik

-avläsa, tolka och rita diagram

-ta reda på och välja lämpliga lägesmått i vardagliga sammanhang

-förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begrepp

Innehåll

Övergripande kunskapsmål

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Sannolikhet och statistik Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Genomförande


Vi arbetar med "Längd,tid och samband" på fyra olika nivåer.
Gemensamma genomgångar av nya moment varje vecka.
Gruppövningar med resonera och utveckla som fokus.
Använder formativ bedömning (som eleverna själva gör), inlämningsuppgifter, diagnos och prov.

Bedömning

Formativ bedömning under periodens praktiska arbete.
Skriftligt kunskapsunderlag med inlämningsuppgifter, diagnos och prov.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: