Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Hälsa

Skapad 2016-01-11 14:03 i Valåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 – 3

Vi arbetar med människans kroppsdelar och våra sinnen. Vi diskuterar vad som påverkar vår hälsa.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklasKopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Undervisning och arbetsformer


Kost - Vi kommer att arbeta med vår matcirkel. Vad innehåller de sju tårtbitarna? Eleverna får sedan göra en modell på tallriksmodellen. Vi letar efter det dolda sockret.Vila- Varför behöver kroppen vila? Vad händer när vi vilar?

Motion- Varför behöver kroppen motion? Vad händer när vi rör på oss? När rör vi oss? I skolan? På lektionerna? Till/från skolan? På fritiden. 

Styrka- Hur kan styrkan påverka hur mycket vi orkar arbeta i skolan? Styrketips för att orka mer på lektionerna- rygg, hållning, bål. fin- och grovmotorik.

Sömn- Hur mycket sover vi? Vad är klockan när vi lägger oss och stiger upp? Vad händer när vi sover? Varför behöver vi sova? Hur mår du när du är pigg respektive trött?

Kroppen- vi lär oss namnen på vissa kroppsdelar.

 

Kopplingar till läroplan

 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • Bi  1-3
  Kropp och hälsa Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • Bi  1-3
  Kropp och hälsa Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
 • Bi  1-3
  Kropp och hälsa Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
 • Fy  1-3
  Kropp och hälsa Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • Fy  1-3
  Kropp och hälsa Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
 • Fy  1-3
  Kropp och hälsa Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
 • Ke  1-3
  Kropp och hälsa Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • Ke  1-3
  Kropp och hälsa Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
 • Ke  1-3
  Kropp och hälsa Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Bedömning - vad och hur

Konkreta mål:

Du ska kunna:

 • benämna människans kroppsdelar (främst de synliga och även kännbara som t ex skelett, muskler och hjärtat) och berätta om hur de fungerar.
 • berätta om vilka sinnen vi har.
 • Samtala och diskutera om vikten av att sova tillräckligt, äta bra mat, motionera och ha vänner för att må bra. 
 • genomföra undersökningar i helklass eller mindre grupp, t ex om våra sinnen.
 • använda begrepp vi arbetat med.
 • dokumentera ditt arbete.

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • benämna och berätta om människans kroppsdelar.
 • berätta om våra sinnen.
 • delta i diskussioner och samtal hur mat, sömn, hygien, motion och relationer påverkar vår hälsa.
 • genomföra undersökningar.
 • använda begrepp vi arbetat med.
 • dokumentera ditt arbete.

Undervisning:

Vi kommer att:

 • läsa faktatexter om kropp och hälsa, både gemensamt i klassen och enskilt. 
 • se filmer om kropp och hälsa
 • göra undersökningar/experiment för att testa våra sinnen.
 • diskutera frågor som påverkar vår hälsa.
 • dokumentera vårt arbete i text och bild.

 

Begrepp vi kommer att arbeta med:

 • Kroppsdelar
 • Sinnen: syn, hörsel, smak, doft, känsel
 • Hälsa: mat, sömn, hygien, motion.

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: