Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande texter

Skapad 2016-01-11 14:06 i Norrevångskolan Karlshamn
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
...

Innehåll

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Konkretisering av mål

Under arbetesområdet med argumenterade texter ska du:

 1. Förstå syftet/meningen med en argumenterande text.
 2. Lära dig hur en argumenterande text är uppbyggd. Hur man presenterar en åsikt eller ett eller flera argument. 
 3. Lära dig hur du använder språket för att påverka någon.
 4. Öva på att tillsammans med klassen/gruppen skriva en argumenterande text.
 5. På egen hand kunna planera och skriva en argumenterande text.
 6. Kamratbedöma en kompis argumenterande text utifrån tydliga riktlinjer.
 7. Förbättra den argumenterande texten utifrån kamratbedömning samt lärarens respons. 

Arbetssätt

 1. Klassen/gruppen arbetar tillsammans med modelltexter och lär känna argumenterande texters innehåll, syfte och struktur. Du kommer i grupp att få arbeta med de språkliga drag som används för att påverka bl.a.  retoriska frågor, känsloladdat språk, överdrifter och upprepningar.
 2. Du får lära dig att använda olika sambandsord och fraser för att strukturera upp dina argument samt skriva ihop korta meningar till längre. 
 3. Klassen/gruppen skriver tillsammans en argumenterande text.
 4. Du ska själv planera och skriva en argumenterande text.
 5. Du ska kamratbedöma en klasskamrats argumenterande text utifrån följande riktlinjer.
 • Finns det en inledning som presenterar den som ska söka jobbet?
 • Finns egenskaper och erfarenheter som passar för jobbet med?
 • Finns det en avslutning där den som skriver talar om varför just den ska få sommarjobb?
 • Finns CV-rutan med?

     6.  Du ska sedan bearbeta din text utifrån kommentarerna från kamratbedömning               samt lärarens feedback. 

 

Bedömning

Dessa förmågor kommer att bedömas

 • Förmågan att förstå syftet med en argumenterande text.
 • Förmågan att kunna presentera en åsikt med underbyggda argument i en tydlig och begriplig text.
 • Förmågan att kunna använda strukturen för en argumenterande text.
 • Förmågan att kunna använda de språkliga drag, ord och begrepp, som är typiska för en argumenterande text.
 • Förmågan att kunna ge och ta respons (kamratbedömning samt lärarens feedback) samt bearbeta din text utifrån responsen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: