Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA-förändringar, åk 2 Grycksboskolan

Skapad 2016-01-11 14:10 i Grycksboskolan Falun
Vi arbetar med NTA-lådan Förändringar.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Du kommer att få experimentera i grupp och utforska förändringar hos fasta ämnen, vätskor och gaser. Du kommer att öva dig på att göra förutsägelser och dra slutsatser.

Innehåll

Syfte och långsiktiga mål

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

Det centrala innehållet, konkreta mål

Vattnets olika former, fast, flytande och gas. Övergånger mellan formerna. 
Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem, t.ex genom separering, avdunstning och filtrering. 
Dokumentera din undersökningar med text och bild. 
Öva dig i att göra förutsägelser och dra slutsatser.

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Undervisning och arbetssätt

Temat är uppdelat i uppdrag. Varje uppdrag inleds med en genomgång. 
Du kommer att arbeta med en kamrat och lösa uppdraget. 
Du ska dokumentera varje uppdrag med hjälp av text och bild. 
Du ska delta i diskussioner. 

Kunskapskrav


Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
 • NO   3
  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Bedömning

Det som kommer att bedömas är din förmåga att:
Använda de ord och begrepp vi gått igenom och som tillhör temat. 
Observera vad som händer i undersökningarna och jämföra dina resultat med andra. 
Formulera egna förutsägelser och resultat.
Planera, genomföra och kunna dokumentera ditt arbete.

Matriser

NO
Förändringar NTA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Planering och förutsägelser
Inför laborationerna:
bidrog du med att formulera frågeställningar och planering som det gick att arbeta systematiskt efter.
formulerade du frågeställningar och planering som det efter bearbetning gick att arbeta systematiskt efter
formulerade du frågeställningar och planering som det gick att arbeta systematiskt efter
Utrustning
Under laborationerna använde du utrustning på:
ett huvudsakligen fungerande sätt
ändamålsenligt sätt
ändamålsenligt och effektivt sätt
Dokumentation
Inför, under och efter laborationerna har du:
gjort enkel dokumentation
gjort utvecklad dokumentation med bild och text
gjort en väl utvecklad dokumentation med bild och text
Begrepp
Under arbetet presenteras ett antal olika begrepp som hör till kemi. Du har:
till viss del använt begreppen
använt begreppen relativt väl.
använt begreppen väl.
Resonemang och slutsatser
Efter laborationerna kan det hända att vi har fått lika eller olika resultat. Du har:
fört enkla resonemang om varför resultaten blivit lika eller olika och om vad som kunde gjorts annorlunda.
fört utvecklade resonemang om varför resultaten blivit lika eller olika och om vad som kunde gjorts annorlunda.
fört väl utvecklade resonemang om varför resultaten blivit lika eller olika och om vad som kunde gjorts annorlunda
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: