Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft

Skapad 2016-01-11 14:22 i Oxledsskolan Partille
Ett temaarbete på ca två veckor i årskurs 2 om luften och dess egenskaper.
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vad är luft ? Hur kan man veta att luft finns ? Vad är syre ?

Det är några av de frågor vi skall ta reda på mer om i temaarbetet om luft. Spännande va`?

Innehåll

Syfte

Vi kommer att göra enkla undersökningar om luft och dokumentera dessa på olika sätt.

Vi kommer också att läsa faktatexter om luft, titta på tv-program och diskutera tillsammans.

 

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Kemi genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • NO
  Syfte - Kemi använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
 • NO  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Kunskapskrav

 Under arbetets gång ska du:

 • utföra enkla undersökningar om/med luft
 • berätta om någon egenskap luft har utifrån dina iakttagelser (samling gaser, tar plats, väger något, ren/förorenad luft, kall/varm luft)
 • delta i samtal i grupp kring dina iakttagelser om luftens egenskaper

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Bedömning/dokumentation

Vi bedömer dina förmågor under arbetets gång.

Vi bedömer din förmåga att förklara luftens egenskaper. Detta visar du genom att i en grupp redovisa någon av luftens egenskaper. 

Vi bedömer din förmåga att göra en enkel undersökning med luft. Detta visar du genom att dokumentera och beskriva din undersökning med text och bild.

Lycka till !

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: