Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Malevik pedagogisk planering ljus åk6

Skapad 2016-01-11 14:38 i Fullriggaren Malevik 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett arbetsområde i ämnet fysik och biologi för åk 6.
Grundskola 6 Biologi Fysik
...

Innehåll

Centralt innehåll

Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Syfte

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsätt¬ningar att utveckla sin förmåga att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen.

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få se på film, sli.se; Vi lär oss om ljus V4789 samt Ögat och synsinnet 1 V4780. Läsa om ljus i olika faktatexter. Göra enklare experiment och dokumentera resultat och slutsatser

Det här skall du lära dig

Begrepp som vi kommer att använda: Ljus, vitt ljus, färg exempelvis rött ljus, UV-strålning, våglängd, fotoner, prisma, spektrum, fångas upp (absorberas), sändas ut (emitteras), speglas (reflexion), brytas, lins, hastighet samt näthinna, synnerv, gula fläcken, hornhinnan, pupillen och regnbågshinnan

Redovisning

Du kommer att redovisa dina anteckningar från experimenten. Du kommer också att svara på frågor i ett prov.

Bedömning

Vid dokumentation av laborationer och provet kommer läraren att titta på hur bra du kan använda olika begrepp och förklara dem samt hur bra du förstår olika samband mellan begreppen. Det finns tre olika bedömningar. E, C och A. Exempelvis:

E- Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp. I enkla och till viss del underbyggda resonemang om ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

C- Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens be­grepp. I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

A- Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp. I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Matriser

Fy Bi
Här beskriver du de förmågor som bedöms. Behövs det fler så lägg till en ny aspekt.

E
C
A
Förmåga att använda kunskaper för att granska, kommunicera och ta ställning
Förmågan att genomföra systematiska undersökningar, experiment.
Förmågan använda begrepp, modeller och teorier för att förklara samband i mäniskokroppen, naturen och samhället
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: