Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kretslopp

Skapad 2016-01-11 14:47 i Laröds skola Helsingborg
Grundskola 7 – 8 Biologi Kemi
Vi kommer att arbeta med olika kretslopp (vatten, kol, syre och närsalter) och energins flöde.

Ni ska arbeta enskilt och i par/grupp.

Vi kommer att ha genomgång, se film, diskutera och rita.

Sidor ur kemiboken: 89-91

Sidor ur biologiboken: 137

Bedömning:

Hur väl ni använder begrepp och förklarar sammanhang.

Hur väl det framgår att det är kretslopp.

Hur väl det framgår att materia finns i kretslopp men energi flödar.

Innehåll

Avsnitt 1

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.

Matriser

Bi Ke
Biologimatris

E - nivå
C - nivå
A - nivå
Begreppskunskaper.
Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i biologin. Du använder biologins begrepp, modeller och teorier på ett ganska bra sätt.
Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i biologin på ett utvecklat sätt.. Du använder biologins begrepp, modeller och teorier på ett bra sätt.
Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett välutvecklat sätt. Du använder biologins begrepp, modeller och teorier på ett mycket bra sätt.
Användning i vardagen och samhället.
Du ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Du förklarar på ett utvecklat sätt om energiflöden och kretslopp.
Du förklarar på ett välutvecklat sätt om energiflöden och kretslopp.

Bi Ke
Kemimatris

E - nivå
C - nivå
A - nivå
Begreppskunskaper.
Du har baskunskaper om materia. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i materien. Du använder kemins begrepp, modeller och teorier på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materien på ett utvecklat sätt. Du använder kemins begrepp, modeller och teorier på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materien på ett välutvecklat sätt. Du använder kemins begrepp, modeller och teorier på ett mycket bra sätt.
Resonenmang kemiska samband.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt kemiska processer i levande organismer. Du ger exempel på hur kemiska saker hänger ihop på ett enkelt sätt i naturen.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt kemiska processer i levande organismer. Du ger exempel på hur kemiska saker hänger ihop på ett utvecklat sätt i naturen.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt kemiska processer i levande organismer. Du ger exempel på hur kemiska saker hänger ihop på ett välutvecklat sätt i naturen
Användning i vardagen och samhället.
Du ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Du ger exempel och förklarar energiomvandlingar och materiens kretslopp på ett bra sätt.
Du ger exempel och förklarar energiomvandlingar och materiens kretslopp på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: