Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättelser om natur och naturvetenskap samt nordiska gudasagor

Skapad 2016-01-11 15:05 i Dalabergsskolan Uddevalla
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3) Svenska NO (år 1-3) Bild
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • NO
  Syfte - Fysik genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • NO
  Syfte - Fysik använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • SO
  Syfte - Religionkunskap analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
 • NO  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Undervisningsmål

Du ska:

 • lära dig om solen, månen och stjärnorna
 • kunna månens olika faser; fullmåne, halvmåne, nymåne och nedan
 • lära dig att stjärnhimlen ser olika ut vid olika årstider
 • läsa faktatexter
 • skriva faktatext på datorn
 • skriva egna berättelser
 • träna på att muntligt berätta fakta
 • bidra till en gemensam film i iMovie
 • skapa bilder på temat Rymden
 • känna till varifrån några av våra veckodagar har fått sitt namn
 • känna igen stjärnbilderna Lilla- och Stora Björnen samt Orion
 • lära dig världsdelarnas namn och var de ligger
 • lära dig var Sverige ligger
 • lära dig vattnets olika former; fast, flytande och gas

 

 

Bedömning

Du ska visa att du kan genom att:

 • kunna förklara hur solen, jorden och månen rör sig
 • kunna månens faser
 • veta hur Stora- och Lilla Björnen samt Orion ser ut
 • veta att stjärnhimlen ser olika ut vid olika årstider
 • illustrera en hjältesaga som gett namn åt en veckodag
 • skriva och läsa korta faktatexter
 • redovisa ett arbete muntligt
 • lyssna på skapelseberättelser och sagor ur antik- och nordisk mytologi
 • delta i klassens filmskapande 
 • sjunga 
 • namnge världsdelarna på en blindkarta
 • peka ut var Sverige ligger på jordgloben
 • illustrera vattnets olika former

Matriser

NO Sv Bl SO
NO

Bedömningen avser förmågan att:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Söka och granska information
 • NO
 • NO
 • NO
Du kan använda olika källor vid sökning av naturvetenskaplig information.
Du kan använda olika källor vid sökning av naturvetenskaplig information. Du kan resonera kring användbarheten av valda källor och vald information för den aktuella uppgiften.
Du kan använda olika källor vid sökning av naturvetenskaplig information. Du kan resonera kring användbarheten av valda källor och vald information för den aktuella uppgiften. Du skiljer mellan information som baseras på fakta respektive värderingar. Du kan reflektera över källornas trovärdighet.
Kommunicera
 • NO
 • NO
 • NO
Du kan med hjälp av bilder beskriva på ett enkelt sätt. Du använder ett vardagligt språk.
Du kan beskriva och förklara på ett tydligt sätt så att andra förstår.
Du kan beskriva och förklara på ett tydligt sätt så att andra förstår. Du kan bemöta andras åsikter och ställa frågor till andra i en diskussion.
Ta ställning
 • NO
 • NO
 • NO
Du kan göra ett eget ställningstagande.
Du kan göra ett eget ställningstagande. Du kan motivera ditt ställningstagande.
Du kan göra ett eget ställningstagande. Du kan motivera ditt ställningstagande och koppla dem till fakta eller erfarenheter.
Genomföra systematiska undersökningar
 • NO
 • NO
 • NO
Du deltar i enkla undersökningar genom laborationer, experiment eller observationer. Du berättar med egna ord hur du gjort och vad resultatet blev.
Du genomför enkla undersökningar på egen hand genom laborationer, experiment eller observationer. Du jämför och samtalar om resultatet med egna ord.
Du planerar och genomför enkla undersökningar på egen hand genom laborationer, experiment eller observationer. Du jämför resultat och drar slutsatser.
Beskriva och förklara
 • NO
 • NO
 • NO
Du kan på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på begrepp och samband som hör ihop med ämnet.
Du kan beskriva och ge exempel på enkla samband mellan orsaken till det som händer och följderna. Du använder oftast lämpliga ord och begrepp som hör till ämnet.
Du beskriver tydligt hur olika händelser kan hänga ihop och hur de påverkar varandra. Du använder ord och begrepp kopplat till ämnet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: